Whistleblowerordning – hvem kan jeg stole på?

Johnny Solberg (C) - Medlem af kommunalbestyrelsen Jammerbugt Kommune.


AF Johnny Solberg – Det konservative Folkeparti
Medlem af Kommunalbestyrelsen Jammerbugt Kommune.

Whistleblowerordning – hvem kan jeg stole på?

-- annonce ---


Hvad gør jeg egentlig, hvis jeg har kendskab til noget mistænksomt eller direkte ulovligt på min arbejdsplads?

Hvem kan jeg indberette til, uden mit navn kommer frem og samtidig vide, at min henvendelse bliver taget seriøst og bliver behandlet anonymt? Især i disse dage, er det et par relevante spørgsmål, da der reelt set er to forskellige whistleblowerordninger i Danmark. En intern og en ekstern.

Den EKSTERNE whistleblowerordning (https://whistleblower.dk/indberet) bliver varetaget af Datatilsynet og kan anvendes af dig, der har oplysninger om forhold på din nuværende eller tidligere arbejdsplads, hvad enten det er en privat eller offentlig arbejdsplads.

Her er det datatilsynet, der behandler en henvendelse og dermed er en uvildig instans. Din arbejdsplads bliver således ikke informeret om henvendelsens afsender og du kan derfor være helt anonym.

Du kan selvfølgelig ikke indberette om forhold, du har hørt om fra naboen eller har fået fortalt nede i det lokale supermarked. Det SKAL være dig, der har oplevet eller overværet uregelmæssigheder eller ulovlige handlinger.

Så eksisterer der en INTERN whistleblowerordning, der udelukkende varetager indberetninger fra nuværende ansatte på en arbejdsplads. I den interne ordning, er det et udvalg på arbejdspladsen, der behandler indberetninger fra de ansatte.

Selvom der er meget strikse regler omkring tavshedspligt, skal man stadig gøre sig klart, at det er ansatte på den pågældende arbejdsplads, der behandler din indberetning. Udvalget i sig selv har ingen beføjelser og eventuelle sanktioner bliver derfor truffet af virksomhedens ledelse.

Jeg er fortaler for åbenhed og gennemsigtighed, men erkender at har man kendskab til noget tvivlsomt på sin nuværende eller tidligere arbejdsplads, har jeg svært ved at se effekten og sikkerheden i den interne ordning. At skulle bruge whistleblowerordningen, vil for mange være en grænseoverskridende handling.

Derfor er det altafgørende, at den pågældende bliver sikret total og aldeles anonymitet i henvendelse. Og det ser jeg desværre ikke i den interne ordning. I min verden risikerer vi at sætte ulven til at vogte høns og det ender som regel med at ulven vinder det blodbad.

Vi skal være glade for at der eksisterer en ordning overhovedet, men vi skal også huske at forholde os fornuftigt til valget mellem den interne og eksterne ordning. I min optik, ligger sikkerheden for anonymitet derfor i den eksterne ordning, hvis du har noget på hjertet.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn