Merete Fuglsang Hansen: Selverkendelse i Venstre? Mon Socialdemokraterne tør følge med?

Merete Fuglsang Hansen - Lokallisten Jammerbugt
Merete Fuglsang Hansen - Lokallisten Jammerbugt
Print Friendly, PDF & Email

Af Merete Fuglsang Hansen
Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt Kommune.
Valgt ind for Lokallisten.

Selverkendelse i Venstre? Mon Socialdemokraterne tør følge med?

Samle de to matrikler på Saltum Skole! Det var en del af overskriften i dag i læserbrev, fra lokal Venstre politiker. Jeg må indrømme, at jeg var lige ved at få morgenmaden i den gale hals. Jeg blev både overrasket og glad. For tidligere har det politiske flertal, i kommunen inkl. lokalpolitikeren her, ikke ville lytte til forældrene og borgerne i denne sag.

Lidt historik. Det politiske flertal (Venstre, SF, Socialdemokratiet og DF) stemte i budget 23 igennem, at der skulle være lys i vinduerne i børnehaven i V. Hjermitslev, selvom der ikke var børn nok i byen…. Dvs. børnene fra Saltum Børnehave skulle ”flyttes” til VH. Forældrene var imod, forældrene mødte op til kommunalbestyrelsesmøde, forældrene mødtes med borgmesteren, byen var imod, ja hele 600 underskrifter fra lokalområdet kunne ej rokke på det politiske flertals beslutning.

Vi 4 i oppositionen stemte imod.

Før påske kom der et rigtig godt og sagligt skriv, fra en forælder i Saltum, til forvaltningen og os politikere.

Han spørger ind til omorganiseringen, om besparelsen ved omorganiseringen er opnået, og hvad han oplever fra hverdagen i Saltum SI efter omorganiseringen.

Vores forvaltningsdirektør svarer forælderen. JA besparelsen er opnået, da Saltum SI får tildelt 355.000 kr. mindre. Det er det beløb, der skulle spares.

Det svar bliver også rundsendt til os 27 politikere.

Nu er det så både interessant og problematisk, synes jeg. Min politiske kollega, Jørgen Ravn Christensen har bedt om sagsindsigt løbende i Saltum SI’s økonomi.

Pr. ultimo juli 2023 var der et forventet merforbrug i Saltum/ VH. SI på 189.000 kr. Den nye organisering starter op umiddelbart efter denne dato. Ultimo december 2023 (kan der i de interne papirer ses) forventes der at merforbruget nu er over 500.000 kr. Altså er den lokale institutions budget skredet med over 300.000 kr. siden den nye organisering.
Dvs. besparelsen i kommunekassen er opnået ved, at Saltum SI´s gæld er stedet med ca. samme beløb! Er det en besparelse? Det må læseren selv vurdere?

I læserbrevet her til morgen, skriver Jane Koller, at når de kigger ind i statistikkerne hen mod april 2025, så falder børnetallet… Ja vil jeg svare, for flertallets omorganisering har ”kostet” Saltum Børnehave 14 børn, som fraflyttede børnehaven, som et direkte resultat af flertallets politiske beslutning (her er ikke engang regnet søskende med).

Nu afventer jeg så, at vi hører fra socialdemokraterne.
Tidligere og da omorganiseringen blev vedtaget i budget 23, da var V og S tydelig og sammentømret i deres fælles beslutning. Nu står Venstre så pludselig alene i deres udmelding… Mon Socialdemokraterne tør følge med?

Jeg siger tak for kampen til min politiske kollegaer

Jørgen Ravn Christensen, Johnny Solberg, John Bjerg samt de mange seje forældre fra Saltum og omegn, som kæmpede for, at deres Børnehave i Saltum måtte blive i Saltum. En god stærk børnehave med børn også fra nabobyerne og oplandet. Nu håber og tror vi på, at vi kommer i mål med en Børnehave i Saltum.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn