DEBAT: Vi skal til at kigge ind i, som jeg ser det, hvorledes vi kan samle de to matrikler på Saltum skole

Jane Rødbro Koller
Jane Rødbro Koller (V)
Print Friendly, PDF & Email

Vi skal til at kigge ind i, som jeg ser det, hvorledes vi kan samle de to matrikler på Saltum skole

Af Jane Koller (V) Blæshøjvej 198 9493 Saltum – Medlem af Venstre, BFU og TMU udvalget. Formand for FGU-Nordvest. 

Tilbage i budgetforliget 2023 tog forligspartierne (Socialdemokratiet, SF, Venstre og Dansk Folkeparti) politisk ansvar for, at der fortsat skal være et lokalt pasningstilbud i V. Hjermitslev, hvorfor Saltum SI og V. Hjermitslev Børnehave og Vuggestue fremover samles som én institution på to matrikler.

Det betød, at den samlede institution fra den 1. juli 2023 blev tildelt et budget. Dette valg var ud fra at sikre fødekæden til Saltum skole, understøtte livet i landdistrikterne og øge bosætning. Det kræver mod at tage disse beslutninger især når det viser sig at møde modstand i lokalområdet. Vi tog beslutningen ud fra statistikken, der viste beslutningen ville være bægerdygtig økonomisk og ud fra overnævnte synspunkter som netop er vores politik. Vi ønsker udvikling i hele Jammerbugt kommune.

Den 27. april 2023 blev det i kommunalbestyrelsen besluttet, hvordan fordeling af børnene på de de to matrikler skulle være. Samtidig blev der også besluttet, at det er vigtigt at ledelse, bestyrelse og forvaltning følger udviklingen i Saltum SI, for løbende at foretage nødvendige og relevante justeringer. Jeg har som borger, bruger af tilbuddet og som lokalpolitiker løbende fulgt tallene og udviklingen for at forsvare den besluttede organisering. 

Der bliver hver dag lagt et kæmpe arbejde i fra ledelsen og personalets side for at skabe unikke pasningssteder for vores børn. Dette sker gennem forældresamarbejde, høj faglighed, pædagogiske læreplaner, samt ikke mindst overgangene mellem de to steder og skolen. I forældregruppen er der en god atmosfære og oplevelsen er, at alle bakker op omkring vores organisering. Der er skabt fantastiske pasningstilbud på de to matrikler. 

Desværre, når vi kigger ind i statistikkerne hen mod april 2025, falder børnetallet. Vi skal til at kigge ind i som jeg ser det, hvorledes vi kan samle de to matrikler på Saltum skole.  Derfor skal vi i gang med den gode dialog med forældrene, skolebestyrelsen og ledelsen for at kunne træffe den bedste fremadrettede beslutning, som skal sendes til kommunalbestyrelsen til endelig politisk beslutning. 

Det er ekstrem vigtigt, at vi i denne proces har fokus på børnene og personalet men også Vester Hjermitslev som lokalsamfund.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn