Borgerinddragelse

John S. Lambertsen
Kandidat til KV21 for Lokallisten Jammerbugt John S. Lambertsen

Af Kandidat til KV21 for Lokallisten JammerbugtJohn S. Lambertsen

Borgerinddragelse.
Det lyder hult, når Venstre i Jammerbugt udtaler at de også også fremover vil sikre den optimale borgerinddragelse. Den 11-12-2020 sendte kommunen et brev til folketinget hvor der fremføres mange argumenter for at vi skal have en Naturnationalpark i Jammerbugt. Der blev også fremført :”Der er stor politisk og lokal opbakning”.

-- annonce ---


Det har jo så også siden vist sig, at mange af kommunalbestyrelses medlemmerne på daværende tidspunkt ikke var klar hvad en Naturnationalpark er. Den orientering kommunalbestyrelsen fik, før der blev bevilget 2 millioner kroner til det videre arbejde, var yderst mangelfuld. Den lokale opbakning er også svær at få øje på.

Der er tværtimod meget stor modstand imod projektet, der vil medføre store ulemper for borgerne og områdets rideklubber. Trafikken i området bliver besværliggjort af færiste og hastighedsbegrænsninger. De orienteringsbreve Naturstyrelsen udsender, giver et romantisk billede af hvad der kommer til at ske fremover. Når der så samtidig ikke er bevis for at det gavner hverken naturen eller biodiversiteten, er det jo ikke
så mærkeligt at modstanden vokser, efterhånden som kendskabet til hvad oprettelsen af en Naturnationalpark indebærer.

De tre Nordjyske Landboorganisationer Landbo Nord, Agri Nord og NF Plus er også gået ind i kampen.De har sendt et brev med fire anbefalinger om udformningen af NNP Tranum til lokale politikere. De anbefaler eksempelvis at bibeholde de eksisterende hegn og lade erfarne dyreholdere forestå plejen. I loven om Naturnationalparker er der nemlig
ikke krav om hegn. De mener også at der skal være mere lokal forankring. Endvidere mener de at informationsniveauet har været for lavt og borgerinddragelsen utilstrækkelig.

Det er en fantastisk opbakning til os i gruppen.! Ja tak til natur. Nej tak til en indhegnet Naturnationalpark Tranum. Brevet kan ses på Landbrugsavisen.Dk og på facebookgruppen, Ja tak til natur. Nej tak til en indhegnet Naturnationalpark Tranum.

1 KOMMENTAR

  1. Borgerinddragelse er et af Den siddende kommunalbestyrelses fantasifostre. Jo jo, borgerne bliver skam indbudt til loop møder osv, men beslutninger bliver stadig taget henover hovedet på dem.
    Mvh
    Jef Seistrup
    Bestyrelsesmedlem, alternativet Vendsyssel

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn