Stop profitjagten – ikke de private dagtilbud

Frank Østergaard
Frank Østergaard (SF) Medlem af kommunalbestyrelsen Jammerbugt kommune

Af Spidskandidat og Kommunalbestyrelsesmedlem for SF
Frank Østergaard. Skolesvinget 24, Kaas. 9490 Pandrup

Som udgangspunkt mener vi i SF, at det er en kommunal opgave at sikre tilstrækkeligt med pasningsmuligheder af vore børn. 

-- annonce ---


I SF mener vi, at det er en forkert politik, at de kommunale institutioner skal være så store som muligt, og dermed begrænser valgfriheden i de kommunale tilbud.

Hvis der er politisk vilje til det, kan der også i det kommunale tilbud laves forskellige typer af institutioner der kan tilgodese de enkelte forældres behov. 

Men lad os slå fast med det samme: SF vil ikke forbyde private dagtilbud. 

Vi vil forbyde at ejerne af private dagtilbud trækker et overskud ud, og stikker det i egne lommer. Vi vil have at overskuddet skal geninvesteres i det private tilbud, så pengene går til børnene, personalet eller til bedre faciliteter.

De private institutioner er alternativer, men det kan selvfølgelig ikke være rigtigt, at man som ejer af en privat institution, kan trække mange penge ud af institutionen, på baggrund af danskernes skattekroner. De skattekroner skal komme de der benytter institutionerne til gode, eksempelvis vores unge, ældre eller udsatte. 

SF har sammen med Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre på denne måde sat en stopper for at dette kan ske. Derfor er det heller ikke i orden at nogle politikere skræmmer forældrene ved at sige, at private dagtilbud bliver forbudt i fremtiden. Det bliver de ikke. 

SF Jammerbugt har ikke kendskab til, ej heller grundlag for at påstå, at der tages penge ud af de private institutioner i Jammerbugt kommune. Men jeg er også sikker på at de private institutioner i Jammerbugt kommune ikke er interesseret i at få ødelagt deres gode rygte, af andre glubske kollegaer der trækker penge ud af deres institutioner imod intentionen med loven. 

Vi kan slå fast at det stadig er muligt at drive private dagtilbud, også med denne aftale.

SF Jammerbugt vil arbejde for at der udbygges en større del af de kommunale tilbud også mindre enheder.

Det handler om at velfærd skal være velfærd, og ikke forretning.  

2 KOMMENTARER

  1. Den private børnepasser, hvor man har 5 børn, bliver jo også ramt, selv om der ikke kan trækkes profit ud af pasningen. Der vil man have dem ned på 4 bør, samt sætte udligningsprocenten ned fra 75% til 71 %

    Det kommer til at koste børnepasseren så mange penge, at der uundgåeligt vil være børnepassere der stopper. Man har jo udgifter, da kommunen jo ikke betale noget til pension, legetøj, kurser, legetuer osv.

    Hold jer fra SF, hvis i er glade for den private børnepasning.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn