Coronavirus medfører aflyste operationer og aktiviteter på nordjyske hospitaler

Foto: Kommunikation, Aalborg Universitetshospital.
Print Friendly, PDF & Email

Patienter kan i den kommende tid risikere at få aflyst en planlagt operation og anden planlagt aktivitet på regionens hospitaler.

Der sker for at få tid til at uddanne personale til at håndtere fremtidige coronasmittede syge patienter.


Personalet til coronapatienter skal uddannes
Som et led i regionens indsats for at inddæmme coronavirus i Region Nordjylland er der sat mange initiativer i værk. I sidste uge stod en pandemiafdeling i tre etager på Aalborg Universitetshospital klar til at modtage coronasmittede og syge borgere. Her er plads til 50 patienter. Der har endnu ikke været behov for at indlægge patienter her, men forventningen er, at det bliver aktuelt inden for den kommende tid. 

Med den tilspidsede situation med flere coronasmittede borgere i Danmark, er det nu tid til at uddanne og opkvalificere personale til at tage imod og passe og pleje coronapatienter i pandemiafdelingen. 

Denne uddannelse af personalet kommer til at foregå i denne uge, hvilket har den konsekvens, at Aalborg Universitetshospital nu aflyser planlagte ortopædkirurgiske operationer i Farsø i denne uge – foreløbigt indtil fredag, da personalet herfra skal opkvalificeres til de nye opgaver i Aalborg. Der udføres ca. 30 planlagte operationer i Farsø om dagen. Ud over dette kan der blive tale om aflyste operationer i Aalborg.

– Det er det første skridt, vi tager i denne retning, men vi må desværre indstille os på, at det i den kommende tid – som følge af COVID-19 situationen – bliver nødvendigt at foretage yderligere prioriteringer af aktiviteten på regionens hospitaler, siger lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt fra Aalborg Universitetshospital.

Regional eskaleringsplan 
Der er udarbejdet en regional eskaleringsplan for håndtering af COVID-19. I denne plan indgår de forskellige tiltag, der løbende skal iværksættes i forhold til udredning, diagnostik, indlæggelse og intensivbehandling i relation til COVID-19. 

Samtidig ses der på afledte konsekvenser i takt med, at der bliver behov for at prioritere ressourcer i retning af COVID-19 på bekostning af andre områder. Derfor vil Forretningsudvalget på mandag blive grundigt informeret om situationen og drøfte den aktuelle situation.

– Jeg er selvfølgelig ked af, at situationen nu får mærkbare konsekvenser for nogle patienter, men vi skal gøre vores ypperste til at forholde os til den alvorlige aktuelle situation og udvise rettidig omhu. Jeg vil samtidig understrege, at jeg er imponeret af den kæmpe indsats som vores personale har ydet, og det er vigtigt, at vi hjælper hinanden i denne ekstraordinære situation, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).    

Der arbejdes på regionens tre hospitaler med at tilvejebringe de rette faciliteter til at varetage nuværende og kommende opgaver i relation til COVID-19. Det sker koordineret og i takt med, at situationen udvikler sig. 

Yderligere oplysninger

Du kan se en oversigt over områder med særlig risiko for ny coronavirus på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk/corona


Kilde: Region Nordjylland