Plan om helikopterbase godkendt af teknik- og miljøudvalget

Fotograf: Niels Åge Skovbo.
Print Friendly, PDF & Email

Den 14. april var der møde i kommunens teknik- og miljøudvalg. Et af punkterne på dagsordenen omhandlede lokalplanen vedr. anlæggelsen af en helikopterbase ved V. Hjermitslev, og den lokalplan blev anbefalet godkendt af udvalget.

Helikopterbasen skal benyttes til Danmarks fjerde akutlægehelikopter. Der forventes i størrelsesordenen 3000 helikopteroperationer årligt. Helikopterbasen kommer til at bestå af en helikopterlandingsplads (heliport), en sikkerhedszone, en standplads, en meget kort air transitrute og bygninger.


Planforslagene har været udsendt i offentlig høring, og der er indkommet otte høringssvar. Der har blandt andet været bemærkninger om, at helikopteren støjer mere end forventet. Derudover har der været bekymring om værditab af omkringliggende ejendomme.

Høringssvarene har medført et enkelt forslag til en ændring i lokalplanen, idet Vækst og Udvikling foreslår at indskrænke lokalplansområdet mod nord og mod øst for at imødekomme én af indsigernes ønske om bedre markdrift. Derudover har de indkomne høringssvar ikke medført ændringsforslag i den endelige lokalplan.

Lokalplanen vedr. anlæggelsen af helikopterbasen skal behandles endeligt på kommunalbestyrelsesmødet den 30. april.