Læserbrev: NNP/NP Tranum og forestående kommunalrådsvalg

Arkivbillede

AF Chresten Boelt

Jeg var med ved gårsdagens træf i Tranum 26.09.2021, vedrørende den planlagte NNP Tranum, arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt (DN Jammerbugt), hvor jeg hørte lokalformandens oplæg, om den fantastiske natur vi har her i Tranum, og alt hvad de vil gøre ved området med bl.a. indhegning samt stop for landbrug og skovdrift.

-- annonce ---

– Det jeg ikke hørte var, hvad DN Jammerbugt mente, der var årsagen, der nødvendiggjorde alle disse alvorlige tiltag og store indgriben i områdets natur, og lokalbefolkningens ret til at være herre i eget hus.

– Formanden for DN Jammerbugt redegjorde heller ikke for, hvad formål og mål skulle være for den alvorlige indgriben,  i en i forvejen flot og unik natur helt i samklang med lokalbefolkningen – blot at det skulle ændres som ovenanført.

– Endvidere sprang formanden for DN Jammerbugt, ligeledes let og elegant, hen over den store risiko der vil være, for at de planlagte indgreb vil påføre området ubodelig og irreversibel skade – et område, som rost af formanden for sin fine natur, der gennem århundreder er blevet passet og plejet af lokalbefolkningen i samklang med naturen, erhverv og kommune.

Jeg skal i den anledning henlede opmærksomheden, fra formanden for DN Jammerbugt, på det faktum, at resultatet, som er udledt af de to seneste rødlister fra 2010 og 2020, der siger at der er sket et voldsomt fald i biodiversiteten, er et dubiøst og manipuleret falsum, udarbejdet af Rasmus Ejernæs fra Aarhus Universitet.

Rektoratet fra Aarhus Universitet har bekræftet, at resultatet er forkert, og tilkendegivet at der, hen over tidsforløbet fra 2010 til 2020, alene er tale om en ubetydelig tilbagegang for 45 arter ud 5500 arter – svarende til en ubetydelig tilbagegang i biodiversiteten for 8 pro mille af arterne, over en 10-årig periode.

Det betyder ret beset, at der ikke er evidens for at biodiversiteten i Danmark er truet – og slet ingen problemer i Tranum, hvor alle interessenter har været gode til at passe på naturen.

Desværre fremturer såvel S-miljøminister Lea Wermelin, som Danmarks Naturfredningsforbund, ufortrødent med de først anførte falske profetier om et voldsomt fald i biodiversiteten, som fremført fra Rasmus Ejernæs, og lukker helt øjnene for det faktum, at Rektoratet fra Aarhus Universitet har underkendt deres egen forskers konklusion.

Det betyder ret beset at der ikke er evidens for de planlagte tiltag med rewilding, indhegning og dyremishandling, og at der overhovedet ikke er behov for yderligere beskyttelse af biodiversiteten i Tranum da den roses for at være i god stand.

Lokalområdet har, på forbilledlig vis vist, at de udmærket selv kan beskytte biodiversiteten – uden en ridefoged!

– og det ved formanden for DN Jammerbugt ganske udmærket.

Når jeg så i Jammerbugt Posten, 27.09.2021 kan læse at Nationalpark Tranum snart er en realitet og Naturstyrelsen derfor, 29.09.2021 inviterer på tur i den kommende Nationalpark Tranum, for at lære Nationalpark Tranum at kende, så bliver jeg godt nok forbavset.

Vil det sige, at det allerede er vedtaget og godkendt af kommunen og er det en Nationalpark Tranum (NP) eller er det en Natur Nationalpark Tranum (NNP)der er i spil? Og hvor er den så højt priste borgerinddragelse i Jammerbugt – eller er det blot tomme ord fra vores nuværende V-borgmester og et enigt byråd, der på forhånd, uden at spørge lokalbefolkningen, har givet Lea Wermelin tilsagn om at støtte en NNP Tranum?

Med baggrund i ovenanførte, og det forestående kommunalrådsvalg in mente, har jeg følgende spørgsmål til vores kommunalbestyrelse i almindelighed, samt vores V-borgmester og S-borgmesterkandidat i særdeleshed.

Til V-borgmester Mogens Christen Gade:
-Hvad er din begrundelse for NNP (NP?) i Tranum, som udmøntet i en enstemmig tilslutning fra byrådet.
-Hvad er det, der af biologer eller andre sagkyndige, dokumenterer at det står så galt til med vores natur eller biodiversitet her i Jammerbugt, som berettiger indhegning og udsultning af dyr, der ikke må tilskudsfodres?
-Det vil ligeledes være relevant at spørge om du, som V-borgmester, er på linje med S-miljøminister Lea Wermelin, og går ind for overordnet, styret og kontrolleret dyremishandling her i Jammerbugt kommune? (lov L229)
-Mener du også, med sagsforløbet her, at vi her i Jammerbugt kommune, hylder princippet om nærdemokrati, åbenhed og kommunal medbestemmelse?

Til S-borgmesterkandidat Dianna Årestrup:
-Hvad er din begrundelse for NNP (NP?) i Tranum, som udmøntet i en enstemmig tilslutning fra byrådet.
-Hvad er det, der af biologer eller andre sagkyndige, dokumenterer at det står så galt til med vores natur eller biodiversitet her i Jammerbugt, som berettiger indhegning og udsultning af dyr, der ikke må tilskudsfodres?
-Det vil ligeledes være relevant at spørge om du, som S-borgmesterkandidat, er på linje med S-miljøminister Lea Wermelin, og går ind for overordnet, styret og kontrolleret dyremishandling her i Jammerbugt kommune? (lov L229)
-Endvidere om du mener, at vi her i Jammerbugt kommune, hylder princippet om nærdemokrati, åbenhed og kommunal medbestemmelse – eller om du vil gå i samme fodspor, som nuværende borgmester Mogens Christian Gade, hvis du skulle vinde valget?

Sluttelig vil jeg spørge jer begge, om I er bekendt med, at den anvendte rewilding model tager udgangspunkt i Oostvaardersplassen i Holland (indhegnet område af indvundet havbund) hvor man i vinteren 2017/18 helt bevidst, ud af en flok på 5000 individer (hjorte, heste og kvæg) lod mere end 3000 af individerne sulte ihjel.
-Endvidere om I er bekendt med, at areal tilskuddene fra EU til rewilding, betinger at der ikke må gives tilskudsfoder, således at de indhegnede dyr sulter (nogle vil dø) om vinteren – EU støtte til dyremishandling!

Det er spørgsmål, som jeg kan se der efterlyses svar på her op til kommunalvalget, både fra mig selv og fra Facebook gruppen Ja tak til natur NEJ TAK til en indhegnet naturnationalpark i Tranum En gruppe der for nærværende har mere end 2.600 medlemmer.

2 KOMMENTARER

 1. “- går ind for overordnet, styret og kontrolleret dyremishandling her i Jammerbugt kommune?” – Nu går det altså for vidt!!! Det her lugter af en konservativ kampagne mod den siddende borgmester og socialdemokratiets borgmesterkandidat. Debatten er useriøs og tendentiøs hvad dette indlæg tydelig viser.
  Og så lige: Demokrati og borgerinddragelse betyder altså ikke at en lille gruppe selvbestaltede modstandere af natur uden menneskelig indgriben, skal sætte dagsordenen. Vi har alle været med til at vælge såvel en regering som et byråd – og deres opgave er at forvalte og beslutte på vegne af os alle sammen. Ligegyldig om man kan lide det eller ej.

  • Der er tilsyneladende et eller andet galt med din lugtesans, men lad det nu være og så forklar, hvad hensigten er med lov L229 der alene gælder for staten og ikke private – hvorfor 2 forskellige lovsæt omkring dyrevelfærd?
   Hvad det tendentiøse angår så forklar også lige hvorfor dem der arbejder for rewilding fusker med resultatet af de to rødlisterapporter 2010 og 2020 – det er da tendentiøst om noget og samtidig glemmer at fortælle at urørt skov øger CO2 udledningen, hvorimod skovdrift optager CO2 og er godt for klimaet..
   Og så kan det godt være, at du går ind for det representative demokrati, men de her indgreb der planlægges er så omfattende for lokalbefolkningen at jeg mener der bør være borgerinddragelse fra dag 1 – og kan ikke forstå det er så svært.
   Læg så dertil at der ikke er fagligt grundlag for indgrebene, og at der er tale om forsøg hvor man ikke kender resultatet, med stor risiko for at ødelægge den natur vi har i Tranum.
   I øvrigt er indlægget tænkt som en anledning for politikerne til at svare på de stillede spørgsmål og så kan man jo ud fra det bl.a. se hvor man vil lægge sin stemme her op til valget – og det synes jeg er rimeligt.
   Og derudover er der, efter min mening, ingen grund til at gøre noget i området og slet ikke at indhegne det, de hegn der er, fungerer fint og uden problemer.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn