Ulla Flintholm: Etablering af højt specialiceret tilbud

Ulla Flintholm
Ulla Flintholm (V) medlem af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Ulla Flintholm: Etablering af højt specialiceret tilbud

Af Ulla Flintholm (V), Næstformand i Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune

”En sammenhængende indsats for eleven og dennes familie med fokus på elevens trivsel” kunne overskriften også have været, da vi på Kommunalbestyrelsesmødet torsdag traf beslutning om etablering af et kommunalt højt specialiseret tilbud til børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektrummet

En sammenhængende indsats fordi vores eget kommunale tilbud vil sikre et tættere og mere fagligt kvalificeret samarbejde med PPR, den psykologfaglige koordinator og andre tværfaglige samarbejdspartnere. Det får en stor betydning for den pædagogiske praksis

Et fokus på elevens trivsel, fordi en væsentlig kortere transporttid, altså kortere tid i en bil hver eneste dag, giver mere overskud til at være længere tid i skole og dermed også mere overskud til at lære.

Den kommunale hjemtagelsesstrategi er væsentlig og drøftes meget – ikke bare i Jammerbugt men i alle kommuner, især på det specialiserede område. Tranæs-udvalget er for kort tid siden kommet med 19 anbefalinger på det specialiserede socialområde – og vi kommer ikke uden om, at noget af det væsentlige i anbefalingerne, det er at sikre, at der kommer styr på de stigende udgifter på området. 

Og etableringen af det nye tilbud handler om økonomi – men det handler i høj grad også om andet end økonomi, og det er derfor, jeg gerne vil bruge den alternative overskrift ”En sammenhængende indsats for eleven og dennes familie med fokus på elevens trivsel”. 

Men vi får en besparelse på den takst, vi hidtil har betalt til Aalborg Kommune, og vi får en besparelse på befordring. Men vi får også et tilbud mere til vores egne børn, et tilbud der både bliver rigtigt godt fagligt og pædagogisk og samtidigt sikrer, at nogle af vores børn med de største udfordringer nu kan bruge deres overskud på at gå i skole i nærområdet og ikke på at køre i bil.

Det er vi glade for i Venstre. Vi gik til valg på at sikre vilkår, der understøtter at dagtilbud og undervisning også er naturlige muligheder i kommunen for vores handicappede borgere. Med etablering af det nye højtspecialiserede tilbud, så understøtter vi, at de familier, der i forvejen er presset i hverdagen, fordi de har et barn med store udfordringer, nu får et skoletilbud til deres barn i lokalområdet. Et lokalt tilbud de som forældre også kan være tætte på.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn