Jørgen Ravn Christensen: 10 millioner ligger lige til højrebenet

Jørgen Ravn Christensen
Jørgen Ravn Christensen Konservative i Jammerbugt

Af: Jørgen Ravn Christensen, Limfjordsgade 53 1 th, 9440 Aabybro
Formand Konservative i Jammerbugt. joens@ravn-christensen.dk

Jammerbugt kommune har igen været igennem en budgetproces, hvor der skulle spares. Mange emner var i spil undervejs i budgetdiskussionerne og desværre skete stort set alle besparelser i den nære velfærd. Et emne er dog aldrig til debat – nemlig samlingen af de fire administrationsbygninger til EN ny samlet administrationsbygning. Det er på tide, at vi får fuld gevinst af den seneste kommunalreform ved at have modet til at gøre denne manøvre.

-- annonce ---

Ifølge kommunens egne beregninger fra 2013 giver en sammenlægning en årlig besparelse på mindst 10 millioner. En centralisering giver en bedre og mere effektiv administration, og de ansatte slipper for mange spildte timer på vej til og fra møder på de forskellige adresser. Byggeriet af en ny samlet administration vil også være et mere ”grønt” byggeri, der kræver færre ressourcer til opvarmning, så vi samtidig gavner klimaet.

10 millioner er rigtig mange penge – og besparelsen vil være der hvert eneste år.

Hvad får vi i dag for de 10 millioner? Hverken mere velfærd eller mere sammenhængskraft i kommunen. Det er en politisk skabt illusion, at de fire administrationsbygninger skaber sammenhængskraft i kommunen. Sammenhængskraften skabes af den nære velfærd i børnehaverne, i skolerne og i ældreplejen. Med 10 millioner hvert år kunne vi få flere pædagoger, skolelærere, SOSU-hjælpere – ja, kort sagt flere varme hænder og mere velfærd.

Tanken om en sammenlægning møder altid stor politisk modstand. I de seneste to kommunalvalgkampe i 2017 og 2013 var det kun Det Konservative Folkeparti, der turde have denne holdning. Nu er vi på vej ind i 2020, og digitaliseringen tager stille og roligt over. Vi ser mange brancher nedlægge afdelinger og samle medarbejderne i nye og større enheder – mest udbredt er nok bankerne. Vi ser også, at stort set alle andre kommuner omkring os for længst har valgt en løsning med én samlet administration.

Lad os få samlet administrationen – til glæde og gavn for Jammerbugt kommune.   

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn