Jammerbugt Kommune søger: Dagplejer i Aabybro

Aabybro
Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

JOBANNONCE: Dagplejer i Aabybro søges

Har du plads og hjerterum til at arbejde med små børns udvikling og trivsel?
Vi mangler dig i den kommunale dagpleje, hvis du vil være med til at gøre en positiv forskel for 0-2-årige børn.

I den kommunale dagpleje lægger vi vægt på at skabe et trygt hjemligt og udviklende læringsmiljø for børn i et tæt samarbejde med forældre og det øvrige dagtilbud.

Vi har i dagplejen fokus på at være et professionelt læringsfællesskab med dagplejekollegaer i legestuen om dagplejens børns udvikling og trivsel.

I den kommunale dagpleje udvikles fremtidens dagpleje gennem involvering, dialog og kompetenceudvikling. Vi går gerne nye veje for at skabe et tilbud af høj kvalitet.

Vi søger dig, hvis du bor i Aabybro og vil

 • understøtte barnets udvikling og trivsel gennem positiv relation til barnet og til børnefællesskabet, samt sætte mål for børnenes læring
 • samarbejde med mange forskellige forældre og inddrage dem i et ligeværdigt samarbejde omkring barnets trivsel og udvikling
 • inspirere, være undersøgende og bidrage til et samarbejde med kollegaer, dagplejepædagoger og ledelse, hvor vi sammen lykkes om kerneopgaven
 • er i stand til at reflektere over egen praksis og arbejde med den styrkede læreplan og herunder det pædagogiske læringsmiljø. Pædagogisk uddannelse er ikke en forudsætning, men du skal have viljen til at lære, være undersøgende og sætte mål for dit arbejde i samarbejde med dagplejepædagogen og kolleger
 • kan arbejde selvstændigt i eget hjem, og samtidig være en del af et større professionelt læringsfælleskab, og se dig selv som en del af hele dagplejen

Vi tilbyder dig

 • fagligt fællesskab med engagerede kollegaer
 • vejledning og sparring af tilknyttet dagplejepædagog
 • introduktion til den styrkede pædagogiske læreplan
 • lån af relevant inventar, legetøj og IPad

Arbejdet som kommunal dagplejer

 • En dagplejer passer 4 børn i sit eget hjem. Der kan i perioder være et 5. barn fra en anden dagplejer ved dennes fravær. Dagplejers hjem godkendes til formålet.
 • Arbejdstiden er 48 timer om ugen. Der kompenseres for den længere arbejdstid i henhold til overenskomsten.
 • Dagplejeren tilrettelægger dagen, så børnene får de bedste muligheder for udvikling, trivsel og læring gennem pædagogiske aktiviteter i et nært og hjemligt miljø.
 • Dagplejeren samarbejder med kolleger i pædagogiske heldagslegestuer.
 • Dagplejeren tilknyttes en dagplejepædagog, der vejleder, sparrer og støtter dagplejeren til fordel for børnenes udvikling.
 • Der føres pædagogisk tilsyn ifht det pædagogiske læringsmiljø.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Søger du svar på andre spørgsmål i relation til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte leder af den kommunale dagpleje Henriette Rosenbeck Aaholm telefon 41 91 23 55.

Du kan også læse mere på dagplejens hjemmeside: Dagplejen Jammerbugt Kommune (aula.dk)

Dagplejestillingen vil være med ansættelse snarest – eller fra den 29. juli 2024.

Vi ser frem til at fortælle dig meget mere om kvaliteten ved jobbet som kommunal dagplejer.

Send venligst din ansøgning og CV til os snarest eller senest den 21. maj 2024. Vi vil kigge løbende på de ansøgninger, som vi modtager med henblik på løbende godkendelse af dagplejehjem og derefter ansættelsessamtaler.

Venligst skriv i din ansøgning, at du har set jobopslaget på Jammerbugtposten.dk

Søg jobbet her