Budgetaftale22 Jammerbugt: Infrastruktur Hune

Foto: Privat
Print Friendly, PDF & Email

Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 3. september 2021 indgået
en fælles aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2022-2025. Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Lokallisten står dermed
bag aftalen.

Budgetaftalen udtrykker vilje til at stå sammen om Jammerbugt Kommunes
udvikling

I aftalen er der bl.a. aftalt at:

Infrastruktur Hune
I Hune og Blokhus er trafikken øget. Specielt i sommerperioden er der kødannelser
gennem byen.

Der afsættes i alt 1,5 mio. kr. til forbedring af fremkommeligheden på Vesterhavsvej, herunder undersøgelse af muligheden for etablering af venstresvingsbane mod Rødhus og etablering af buslommer jf. beslutningen fra budget 2021.

Udgiften til etableringen af både venstresvingsbane og buslommer udgør kr. 1,8 mio, de kr, 300.000 finansieres inden for Teknik- og Miljøudvalgets ramme.