Topdanmark har hjulpet ekstraordinært mange kunder ramt af storm i første kvartal

Landets næststørste forsikringsselskab offentliggør regnskab for første kvartal 2022. Pressefoto

Den kraftigste storm i seks år og nedgang på investeringsmarkederne som følge af krigen i Ukraine har påvirket Topdanmarks resultat i første kvartal 2022. Kvartalet har samtidig budt på vækst i alle forretningsområder.

Topdanmark kommer ud af første kvartal 2022 med et overskud på 115 mio. kroner efter skat. Det underliggende forsikringsresultat fortsætter den positive udvikling, og Topdanmark har haft en vækst i indtægterne på 4,1 procent på tværs af alle områder i skadesforretningen, fra 2,3 mia. kroner i første kvartal sidste år til 2,4 mia. kroner i år.

-- annonce ---

”Vi har styrket vores kerneforretning og evne til at drive forsikringsselskab. Vi fortsætter med at forbedre arbejdet med at kortlægge risikoen og derved sætte den rette pris og dækning, så kunder får det helt rette produktmatch. Vores omkostninger udvikler sig også i en positiv retning, som giver os mulighed for at styrke kundeoplevelsen gennem at effektivisere og digitalisere vores processer og kontaktpunkter med kunder,” siger Peter Hermann, adm. direktør i Topdanmark.

Det centrale forsikringstekniske nøgletal, combined ratio, der angiver forholdet mellem indtægter og udgifter, lander på 86,9. Renser man tallene for ekstraordinære vejrbegivenheder, storskader og afløb, lander den underliggende combined ratio for første kvartal på 81 mod 85,5 i samme periode året før.

Tusindvis af danskere har fået hjælp til stormskader
Stormene Malik og Nora skabte ekstraordinær travlhed i årets første måneder – særligt Malik, som var den kraftigste siden stormen Urd i 2016.

Topdanmark har i første kvartal hjulpet knap 10.000 privat-, landbrugs- og erhvervskunder med stormskader efter Malik, som påvirker resultatet negativt med 100 millioner kroner.

”Efter en rekordlang periode uden storm i Danmark fik vi i årets første kvartal travlt med at hjælpe tusindvis af kunder, som ringede ind eller anmeldte deres skade online. Vi ved, at storme opstår med en vis frekvens, og vi var derfor godt forberedt. Forud for stormene sendte vi for eksempel SMS-varslinger ud til kunderne, og vi oplever, at mange har gjort en aktiv indsats for at forebygge skader,” siger Peter Hermann.

I første kvartal har Topdanmark haft erstatninger for cirka 1,7 mia. kroner til kunderne, og i samme måned, hvor stormene brød ud, oplevede Topdanmark stigende kundetilfredshed.

“Efter en rekordlang periode uden storm i Danmark fik vi i årets første kvartal travlt med at hjælpe tusindvis af kunder, som ringede ind eller anmeldte deres skade online,” siger Peter Hermann, adm. direktør i Topdanmark. Pressefoto

Global uro giver nye forbrugermønstre og behov
Situationen i Ukraine har skabt usikkerhed om den økonomiske udvikling i verden og forstærket uroen på de finansielle markeder, som i forvejen var presset på flere fronter med høj inflation og udsigt til stigende renter.

I første kvartal lander Topdanmark-koncernens investeringsafkast negativt på 142 mio. kroner. Til sammenligning var investeringsafkastet positivt på 240 mio. kroner i første kvartal 2021.

”Danmark er en åben økonomi, der er dybt afhængig af udviklingen i verdensøkonomien. Hvis krig og inflation for alvor skubber forbrugeradfærd og vækst i negativ retning, kan der risikere at komme flere konkurser. Og vi ved, at når der er usikkerhed og uro, så er der et naturligt større fokus og behov for tryghed gennem forsikringer. Vi har eksempelvis solgt otte procent flere sundhedsforsikringer i dette kvartal sammenlignet med samme periode sidste år,” siger Peter Hermann.

”Ligesom en lang række andre selskaber mærker vi også til stigende inflation, men takket være gode indkøbsaftaler har vi formået at begrænse den udgift, som vi ser ind i på grund af inflation,” siger han.

Væksten i Topdanmarks livs- og pensionsselskab fortsætter
Efter en stærk slutspurt på 2021 fortsætter Topdanmarks livs- og pensionsselskab de gode takter med en fremgang i præmieindtægterne på 3,5 procent i årets første kvartal.

Resultatet efter skat ender på 10 mio. kroner på grund af uro på de finansielle markeder, stigende renter og høj inflation, der både rammer investeringsresultatet og det forsikringstekniske resultat i Topdanmark Livsforsikring.

Der er tale om en ny form for rapportering om resultaterne i Topdanmark Livsforsikring på grund af det forventede salg af livs- og pensionsselskabet til Nordea. Købet er betinget af myndighedsgodkendelser og forventes gennemført i andet halvår af 2022.

Topdanmark forventer nu, at resultatet efter skat for 2022 lander på 1,05-1,3 mia. kroner eller 2,25-2,5 mia. kroner, hvis man medregner det forventede provenu for salget af Topdanmark Livsforsikring.

5 højdepunkter i første kvartal 2022:

  • Resultat efter skat: 115 mio. kroner
  • Vækst i præmieindtægter i skadesforretning: 4,1 procent
  • Underliggende combined ratio renset for ekstraordinære vejrbegivenheder, storskader og afløb: 81
  • Investeringsafkast: Negativt på 142 mio. kroner
  • Vækst i præmieindtægter i Topdanmark Livsforsikring: 3,5 procent