Inddragelse i Naturnationalpark Tranum

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk

I det videre arbejde med Naturnationalparken Tranum er Jammerbugt Kommune interesseret i at inddrage og være i tæt dialog med lokale interesser.

Undervejs i processen med at etablere Naturnationalpark Tranum vil kommunen i samarbejde med Naturstyrelsen invitere til et borgermøde. Der er ikke fastlagt et borgermøde endnu, når det sker, bliver det annonceret i ugeaviserne, på kommunens hjemmeside og på kommunens sociale meder.

-- annonce ---


Jammerbugt Kommune har inviteret særlige interessenter til møde i uge 17. Dette møde har været planlagt i længere tid, inden kommunen kendte til, om Miljøministeriet udpegede Tranumområdet som Naturnationalpark.