Hvad betyder det, hvis et sogn lukker ned?

Mogens Gade
Borgmester i Jammerbugt Kommune Mogens Christen Gade (V)

På Kommunalbestyrelsesmøde den 29. april vil borgmester Mogens Gade orientere om sin formandsbeslutning om at lukke Kollerup-Fjerritslev Sogn med virkning fra 13. april 2021.

Hvad betyder det, hvis et sogn lukker ned?

-- annonce ---

Som led i planen for genåbningen af Danmark er der udarbejdet en model for hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på automatik, hvis der sker en lokal stigning i smittede med COVID-19.

I den forbindelse er der sat tre kriterier for, hvornår et sogn eller en kommune skal nedlukkes midlertidigt. Disse kriterier er:

  • Incidensen i et sogn overstiger 400 smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere pr. uge
  • Der er registreret mindst 20 smittetilfælde i alt de seneste syv dage
  • Og positivprocenten er på 2 eller derover

Med et incidenstal på 585, 22 nye smittede i den seneste uge og 2,5 procent af de testede positive, var disse tre kriterier 12. april 2021 opfyldt i Kollerup-Fjerritslev Sogn. Efter dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og Børne- og Ungeministeriet blev sognet midlertidigt nedlukket. Borgmesteren har 12. april godkendt den midlertidige nedlukning.

Den midlertidige nedlukning er sket for at bevare kontrollen over COVID-19, så smitteudbrud håndteres hurtigt og smittespredning undgås.

Nedlukningen skal ophæves igen, når sognet i en uge har været under niveau for et af kriterierne. Det vil sige, at hvis et sogn i en uge enten har haft en incidens under 400, har haft en positiv procent på under 2 procent i en uge i træk eller har haft færre end 20 smittetilfælde på en uge.

Det lukker ned

– Alle grundskoler
– Alle ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner
– Alle SFO’er og klubtilbud
– Alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kultur-aktiviteter
– Alle lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter indendørs
– Bibliotekstilbud – herunder tilbud om click & collect

En lukning omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud.

Dagtilbud og dagpleje er fortsat åbne. Samtidig etableres der nødpasning på skoler under nedlukningen for elever i 0- til 4. klasse, ligesom sårbare elever er undtaget.

Opfordring til borgere i et lukket sogn

Sundhedsmyndighederne har disse opfordringer til borgere som bor i et nedlukket sogn:

-Se så få som muligt.

-Offentlige medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejder hjemmefra.

-Private arbejdsgivere lader medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gøre dette.

– Passe små børn hjemme, hvis forældrene har mulighed for det og i dagtilbud at opdele i faste, mindre grupper mv.

– Befolkningen i området lader sig teste

Du kan læse mere om retningslinjer og opfordringer på Sundhedsministeriets hjemmeside

Sognet, Kollerup-Fjerritslev er genåbnet med virkning fra torsdag den 22. april.