Høj dansk inflation er importeret fra udlandet

FOTO: AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd


Ny analyse viser, at den hjemlige danske inflation er drevet af udenlandske prisstigninger.

Stigningen i inflationen de seneste mange måneder er i høj grad drevet af stigende importpriser. Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

-- annonce ---


”Den høje danske inflation skyldes ikke forhold, som danske virksomheder er herrer over. Tværtimod skyldes prisstigningerne herhjemme i det store hele, at priserne er steget i udlandet, og at importvarer derfor er blevet dyrere,” siger Sofie Holme Andersen, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Analysen viser, at priserne på importvarer har været på himmelflugt det seneste år, mens kerneinflationen på 3,5 procent i juni er langt mindre. Hvis man fraregner importvarernes prisstigninger fra kerneinflationen, var den på 1,5 procent i juni og 1,2 procent i gennemsnit for hele 2022. Det er nogenlunde samme niveau som gennemsnittet de seneste ti år.

Danske politikere har begrænsede muligheder for at styre priserne

”De stigende priser, som danskerne kan mærke på pengepungen nede i supermarkedet og på tanken, er helt reelle. Men de højere priser kommer fra udlandet, og derfor bør de ikke bekæmpes af de danske politiker med for eksempel generelle afgiftslempelser,” siger Sofie Holme Andersen.

”Der er vist ingen tvivl om, at høj inflation er noget politikere frygter, fordi den mærkes meget konkret blandt vælgerne. Men derfor er det også meget vigtigt at forstå, hvordan inflationen er opstået. Så længe inflationen er noget, vi primært importerer fra udlandet, er det ikke noget, de danske politikere for alvor kan gøre noget ved,” siger Sofie Holme Andersen.

Kerneinflation beskriver prisudviklingen, når man ser bort fra priser på energi og ikke-forarbejdede fødevarer. Når kerneinflation er et vigtigt mål at beregne, skyldes det, at særlige og midlertidige forhold kan give store udsving på overordnede inflationstal. Derfor er kerneinflationen et godt mål for at vurdere inflationsudviklingen.