Giv børnefamilier mere frihed til at vælge selv

Arkivbillede

AF Anna Grøn og ligeledes på vegne af forældre i følgende facebookgrupper:
”Hjemmegående forældre i Jammerbugt” og ”Mødregruppen Gjøl”

Giv børnefamilier mere frihed til at vælge selv

Vi er en gruppe småbørnsforældre i Jammerbugt Kommune, som efterspørger mere fleksible deltidspladser, og det skal være for alle forældre i kommunen, uanset om de er på barsel eller ej. Vores tanker bag dette er følgende: Vi ønsker at give vores børn en stille og rolig start på livet.


Familier er forskellige, og vi mener, der burde være mere frihed til at træffe det valg, der passer til den enkelte familie. Også til de børnefamilier, som ikke ønsker begge forældre skal arbejde på fuldtid. 

-- annonce ---

Vidste du, at det I Jammerbugt Kommune kun er muligt at få en deltidsplads på 30 timer til dit barn, hvis du er på barsel? Herudover er den eneste mulighed for et deltidstilbud en formiddag/eftermiddagsplads, og det er endda kun, hvis dit barn går i børnehave.

Kommunen svarer, at det bliver en økonomisk tung post, når vi spørger ind til, hvorfor de ikke kan tilbyde det samme som i de nærliggende kommuner.
Samtidig virker det undrende for os, når udsagn, som ”Hvorfor vil du vælge en eftermiddag, det er der ingen der vælger” bliver svaret i telefonrøret når forældre tager kontakt til pladsanvisning. Dette oplevede en af os, da vi forsøgte, at tilmelde vores barn i den kommunale børnehave.

Vi er uforstående over for, hvorfor kommunen vælger at tilbyde en ordning, som ikke virker efterspurgt. Især når vi kan læse i kommunens helhedsplan, at man ønsker at blive en attraktiv bosætningskommune. Vi mener, at bedre og mere fleksible pasningsløsninger alt andet lige går hånd i hånd med dette mål.

For at blive klogere tog vi kontakt til Line Sofie Andersen, som er formand for småbørnsfamilieforeningen SAMFO. Det er en landsdækkende forening, som arbejder for at forbedre småbørnsfamiliernes vilkår. Vi spurgte hende, hvad fordelene kunne være for Jammerbugt Kommune, hvis de lavede mere attraktive tilbud for børnefamilier. 

Hun fortæller blandt andet følgende: ”Vi ser en tendens til, at flere kommuner begynder at tilbyde mere fleksible deltidspladser for at tiltrække de ressourcestærke familier til deres kommune.  De mennesker, der vælger at arbejde på deltid, mens børnene er små, er ofte ressourcestærke mennesker, som kan bidrage positivt til kommunens økonomi, når børnene ikke er små mere. De bliver boende i kommunen, og som efterfølgende har høje indtægter. Vi ser desuden ofte, at de er med til at bidrage til det lokale kultur- og foreningsliv”

Vi kan ikke se logikken i, at gøre sådan noget her op i kroner og øre. Det handler om vores småbørns trivsel og om, at nytænke rammerne for det gode familieliv her i Jammerbugt Kommune. Vi håber, at vi har vakt en opmærksomhed blandt kommunens politikere og borgere. Da dette emne handler om livskvalitet og ikke om økonomisk kalkulering. Livskvalitet og de kommende generations trivsel kan og må aldrig blive et spørgsmål om kroner og øre. Det fælles fokus bør i stedet være rettet mod, hvordan vi som forældre og kommune kan skabe den bedste mulige start på småbørns liv. Vi stiller gerne op til dialog med kommunalbestyrelsen for, at diskutere en anderledes og mere familievenlig pasningsordning.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn