Hvorfor er det lige, at Elmevejområdet har fået et særskilt punkt på budget 2022?

Kim Nibe
Kim Nibe (V)

Af Kim Nibe (V) Elmevej 10 9460 Brovst
Kandidat Venstre Brovst

I går onsdag 10.11.21 har jeg fået information om at de socialdemokratiske kandidater Winnie Aakjær og Filip Christensen Nordjyske spørger:

“Hvad er der på Elmevej?”


Hvorfor er det lige, at Elmevejområdet har fået et særskilt punkt på budget 2022.

-- annonce ---

Hvis Fru Winnie Aakjær husker tilbage til starten af året, skulle der træffes beslutning om hvorvidt man skulle indgå i et samarbejde med NT for at spare 3-5 minutters køretid i hhv. øst/vest gående retning. NT (Nordjyllands Trafikselskab, red.) ville spæde til med 1.5 millioner kroner, men hvis man brugte lidt snusfornuft ville det projekt blive betydeligt dyrere og samtidig skabe væsentligt flere trafikfarlige situationer samt genere den øvrige trafik.

Derfor var jeg rigtig glad for, at man ikke gik ind i det samarbejde. Det ledte også til, at jeg udarbejdede et projektkatalog for at samle en lang række forslag til området busstationen/Elmevej.

På Elmevej har vi et ældrecenter, adgang til Brovst Børnehave og, som nævnt, busstationen samt almen beboelse. Området er altså en stor blanding af bløde trafikanter, store busser, almindelige personbiler(pendlere) og områdets beboere. Som området ser ud nu, opstår der dagligt mange farlige situationer, der er for ringe belysning og oversigtsforholdene er ikke optimale. Det kom da også frem under LUP møde i Brovst(lokale udviklingsplaner, red.) at mange var utrygge ved at færdes i området eller sende deres børn herop.

Det førnævnte projektkatalog sendte jeg til vores lokale repræsentant i kommunalbestyrelsen, Helle Bak Andreasen, som tog det med videre og dermed sikrede at kataloget blev taget til efterretning – tak for det!

Nu er der afsat 500.000,- kr i budget 2022, til at foretage de første løft af området og det er jeg personligt meget glad for, men mange andre vil få stor glæde af det.

Vi undgår en tom bygning der vil forfalde og gennemrejsende får et positivt blik af Brovst by. Vi skaber tryghed og øger sikkerheden.

Det er sund fornuft og en vigtig brik til at løfte Brovst by som helhed. Jeg tør ikke tænke på, hvis man valgte at gøre ingenting. Beslutningen er altså udsprunget af lokale ønsker og tanker om det vi kalder hjem, så giver det temmelig god mening i mine øre.

Synes du som vælger i Brovst by, ikke også at området trænger til et løft??

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn