Dansk fjernvarme: Det er nødvendigt med øgede ressourcer til at udfase naturgassen

Foto: Colourbox.

Som en del af aftalen om varmechecken blev der afsat 250 mio. kroner til mere grøn varme. Nu er pengene blevet fordelt, og det vil i høj grad sikre de kommunale ressourcer. Nu håber Dansk Fjernvarme, at aftalen kan være frontløber for forhandlingerne med fokus på yderligere værktøj i værktøjskassen.

Tilbage i februar præsenterede Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen en varmeaftale med varmecheck til de hårdest ramte samt 250 mio. kroner til mere grøn varme. Nu er den kvarte milliard fordelt med især fokus på at sikre landets kommuner med ressourcerne til at sætte tempo på omstillingen.

-- annonce ---

I Dansk Fjernvarme er man glad for, at der nu kommer skub i arbejdet med at udfase den russiske naturgas.

– Det er positivt, at der nu er indgået en aftale, der bakker op om arbejdet med at udfase den russiske gas, og at kommunerne nu får de nødvendige ressourcer til at kunne bidrage til at sætte endnu mere tempo på omstillingen, siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme og fortsætter:

– Jeg havde dog gerne set, at partierne havde valgt at understøtte udfasningen af russisk gas mere direkte. Vi forventer, at fjernvarmepuljen, der indtil nu har været et meget benyttet redskab til at omstille til grøn fjernvarme ude på villavejene, løber tør indenfor få måneder. Hvis vi skal fastholde momentum med at udfase gassen, er det helt afgørende, at den tilføres flere midler i år og fremadrettet.

Aftalen dækker over 130 mio til grøn varme, herunder understøtte kommunernes arbejde med varmeplaner, 45 mio til energispareaktiviteter, 75 mio til afkobling af gasfyr.

Aftale skal ikke stå alene

Aftalen om udmøntningen af de 250 mio. kroner kommer under igangværende forhandlinger om Danmark kan mere II, der ligger op til, at fjernvarmen skal være fuldt udrullet i 2028. Derfor er det også vigtigt, at varmeaftalen bakkes op af øgede ambitioner i forhandlingerne, mener Dansk Fjernvarme.

– Vi skal have helt anderledes tempo på udfasningen af russisk gas, og det får vi kun, hvis der kommer flere værktøjer i værktøjskassen. Ud med bureaukrati, der forsinker godkendelserne i kommunerne, og ind med en effektiv ja-tak til fjernvarme ordning, som blandt andet Det Radikale Venstre har foreslået, siger Rune Moesgaard.

Dansk Fjernvarme har udarbejdet sit eget udspil ”Fuld fart på et grønt Danmark”, hvor organisationen fremlægger en række anbefalinger, der skal sikre, at Danmark hurtigt og bedst muligt får udfaset den russiske naturgas.