MF Anne Honoré Østergaard: Frihed og fred kommer ikke af sig selv

Anne Honoré Østergaard. Nordjysk folketingsmedlem (V).

Af MF Anne Honoré Østergaard (V)

For Venstre er det helt naturligt, at Danmark kommer til at vinde på en afskaffelse af forsvarsforbeholdet. I Venstre ønsker vi, at Danmark tager ansvar og står skulder ved skulder med vores allierede. Derfor en varm anbefaling til at stemme JA til at afskaffe forsvarsforbeholdet 1. juni.

-- annonce ---

Vi står i en ny sikkerhedspolitisk situation, hvor det europæiske forsvarssamarbejde er i en rivende udvikling. Danmark skal være med til at bestemme, hvilken vej den udvikling skal gå. Det handler grundlæggende om, hvilket land vi ønsker at være: Venstre ønsker, at vi skal være et land, som tager ansvar og deltager i fællesskabet i stedet for at stå på sidelinjen uden indflydelse.

De seneste måneder bekræfter desværre, at vi heller ikke i Europa kan tage friheden og freden for givet. Europa er blevet mindre trygt og mere ufrit. Danmark skal være med til at passe på sikkerheden i Europa. Desværre spænder forsvarsforbeholdet ben for, at vi kan bidrage steder, hvor vi kunne gøre en forskel.

I dag har Folketinget ikke mulighed for at beslutte dansk deltagelse i EU’s militære operationer. Selv hvis et flertal ønsker det, kan vi ikke være med i fredsbevarende aktiviteter. Det giver ikke mening. EU’s militære aktioner bidrager til sikkerheden og stabiliteten i Europa – og dermed også i Danmark.

Stemmer vi ”ja”, får Folketinget mulighed for at bestemme, hvilke EU-ledede missioner der skal have dansk deltagelse. Vi får endda mulighed for at nedlægge veto og blokere for EU’s militære operationer. Vi bevarer dansk suverænitet, mens vores muligheder vokser.

Friheden og freden kommer ikke af sig selv. Det kræver, at vi tager ansvar – også i Danmark. Venstre anbefaler, at vi afskaffer forsvarsforbeholdet. Så vi kan være med til at sikre en fri og fredelig verden.