Budget 2022 : Fokus på kvalitet i dagtilbud

Børnehavebørn bager cookies til fordel for BørneTelefonen.

Kvaliteten i vores børns dagtilbud har stor betydning for deres udvikling og trivsel.
Jammerbugt Kommune har dygtige fagprofessionelle medarbejdere, der har kompetencerne til at tilrettelægge udviklende læringsmiljøer for alle børn, men det gør
det ikke alene. En forudsætning for en høj kvalitet i dagtilbud er, at der er tilstrækkelige ressourcer til stede for at sikre det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og
dannelse. Derfor er det glædeligt, at der i 2022 sker et yderligere løft i minimumsnormeringen. Dette ift. til de 4,8 mio.kr. som allerede er tilført området i år.
Jammerbugt Kommune satser målrettet på at have en bred tilbudsvifte til kommunens yngste børn. I denne kommunale satsning har dagplejen – i lighed med de
øvrige dagtilbud – en vigtig rolle, og den kommunale dagpleje skal være attraktiv ift.
forældrenes frie valg. Der skal derfor fortsat være stor opmærksomhed på den politiske beslutning om, at merindskrivning med et 5. barn kun kan ske i en 2 måneders periode og efter aftale med den enkelte dagplejer.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn