Drøftelse af ansøgning om forhøjelse af betaling for leje af lokaler til “Det nye mødested” i Ingstrup

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk


Drøftelse af ansøgning om forhøjelse af betaling for leje af lokaler til “Det nye mødested” i Ingstrup

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 2. februar, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Drøftelse af ansøgning om forhøjelse af betaling for leje af lokaler til “det nye mødested” i Ingstrup.

-- annonce ---

Sagsbeskrivelse

Ingstrup Bogbrugs har fremsendt ansøgning om, at det årlige lejebeløb for “Det nye mødested” i Ingstrup forhøjes fra 25.000 kr. til 30.000 kr. årligt på grund af stigende udgifter til energi.

Efter lukning af Ingstrup Skole blev der indgået aftale med Ingstrup Trivselsskole om, at de skulle stille lokaler til rådighed for de godkendte folkeoplysende foreninger samt borgere fra Ingstrup-området organiseret gennem “Det nye mødested”. Efterfølgende fik Ingstrup Trivselsskole flere elever, og dermed behov for flere lokaler (hele skolen). Derfor blev der i 2017 indgået aftale med Ingstrup Bogbrugs om, at den fremover skulle stille lokaler til rådighed for “Det nye mødested”. Den årlige leje blev aftalt til 25.000 kr. til dækning af udgifter til el, vand og varme.

LÆS OGSÅ: Orientering om opnormering af vuggestuepladser i Skovsgaard Børnehave og Vuggestue 

Vækst- og Udviklingsforvaltningens bemærkninger

Til orientering kan oplyses, at også andre faciliteter/haller har anmodet om forhøjet betaling/tilskud på baggrund af stigende udgifter til energi. Disse ansøgninger er ikke imødekommet.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter henvendelsen og beslutter, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes eller ej.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn