Stort antal ukrainere finder job i Jammerbugt Kommune

Diana Aarestrup
Diana Aarestrup Foto: Erik Sahl


De seneste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at 62% af fordrevne ukrainere i Jammerbugt Kommune er i job.

Et stort antal af de fordrevne personer fra krigen i Ukraine, der er bosat i Jammerbugt Kommune, er kommet i arbejde.

De seneste tal fra august måned fra Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at 56 personer i alderen mellem 16 og 66 år fra Ukraine er i beskæftigelse – det svarer til 62%.

På landsplan er gennemsnittet i august på 48%.

-- annonce ---


Diane Aarestrup, der er formand for Beskæftigelsesudvalget, er meget tilfreds med tallene i Jammerbugt Kommune.

”Det er absolut en positiv udvikling. Over de seneste måneder er antallet af fordrevne ukrainere, der er kommet i arbejde, steget. Så det går rigtig godt med at få ukrainere i arbejde, også når vi holder det op mod de forholdsvis få måneder, de har været i kommunen”, fortæller hun.

Tallene fra juli måned viser, at beskæftigelsen dengang var på 48% i Jammerbugt Kommune, og det tal er nu steget med 14 procentpoint.

De 56 personer har fået arbejde inden for flere forskellige brancher. Hotel- og Restaurationsbranchen har ansat 15 personer, 13 er ansat i landbrugssektoren, fire arbejder med undervisning, mens de resterende 24 arbejder med rengøring og lignende.

”Mange virksomheder mangler medarbejdere, at det er lykkedes at få et stort antal ukrainere ansat i virksomheder afhjælper både behovet for arbejdskraft, men er i høj grad også med til, at Ukrainerne bliver ordentligt modtaget og får trygge og faste rammer, når de er kommet hertil”, udtaler næstformand for Beskæftigelsesudvalget Mariane Andersen. 

På landsplan er Jammerbugt Kommune 19. bedste kommune til at få ukrainere i beskæftigelse.