Regionens klimaregnskab udfordret af Corona-pandemi og manglende forsyningssikkerhed

Jess V. Laursen (V) Regionsrådsmedlem i Region Nordjylland


Hjulpet på vej af fald i el-forbrug og transport kom Region Nordjylland igennem et udfordrende 2021 med en stigning på 3 pct. i sin CO2-udledning. En positiv udvikling set i lyset af et år med en ekstraordinær COVID-19 indsats samt globale forsyningsproblemer og prisstigninger, der har sat tydeligt aftryk på regionens klimaregnskab.

Trods alt en robust klimaindsats

-- annonce ---


En succes på trods. Sådan kan man sammenfatte Region Nordjyllands klimaregnskab for 2021, som viser en stigning på 3,3 pct. i samlet CO2-udledning. Det er bundlinjen trods positive takter omkring regionens almindelige drift bl.a. med 2 pct. mindre CO2-udledning fra el-forbrug og 8 pct. mindre fra transport.

2021 var nemlig et udfordrende år med en stigning på mere end 16 pct. i CO2-udledningen fra aktiviteter, som knytter sig til Corona-pandemien. Det gælder bl.a. øget rengøring på regionens hospitaler samt en stor stigning i behandlinger på privathospitaler for at afvikle venteliste opbygget under pandemien.

Vil følge grøn udvikling tæt

Til sammen sætter konsekvenserne af Corona-pandemien så klart et aftryk på regionens klimaregnskab, at det er nødvendigt at se på tingene hver for sig:

– Når vi ser på de ekstraordinære udfordringer, vi stod over for i 2021, synes jeg, at regionens klimaindsats er robust. CO2-reduktionen på en stor del af vores drift er i hvert fald meget tilfredsstillende. Men det er klart, at udefra kommende omstændigheder, som dem vi har oplevet det seneste år, er hård kost for klimaet. Derfor vil vi følge udviklingen tæt det kommende år, for at sikre os, at vi kommer tilbage på sporet med CO2-reduktioner, siger Lauge Larsen (S), formand for Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling.

Klar til at skrue op for indsatsen

Hvis det mod forventning ikke lykkes at komme tilbage på sporet med faldende CO2-udledning, så er Regionsrådet klar til at skrue yderligere op for den grønne indsats. Det skal sikre, at regionen kan nå sine langsigtede reduktionsmål.

Regionen har sammen med Danske Regioner et nationalt mål om en 75 pct. reduktion i klimaaftrykket for energi og transport fra 2018 til 2030.

Samtidig har regionen sit eget pejlemærke for sin samlede drift inklusiv hele sundhedsområdet, som lyder på en 40 pct. CO2-reduktion fra 2018 til 2030.

Stærkt værktøj giver optimisme

Med klimaregnskabet har regionen siden 2010 gjort status på sin CO2-udledning og sine forpligtelser i klimaregionsaftalen med Danmarks Naturfredningsforening. Men hvor regnskabet hidtil mest har været brugt til at se bagud, vil Regionsrådet nu bruge klimaregnskabet som et aktivt værktøj i regionens klimaindsats.

Fremover vil klimaregnskabet følge regionens klimaaftryk over en længere periode end blot fra år til år. Det skal give et bedre indblik i, hvor udledningerne kommer fra, hvor der bør sættes ind med reduktioner, og hvor regionen befinder sig i forhold til sine klimamål. Og udsigten til at få et stærkere værktøj i hænderne giver optimisme omkring det fortsatte klimaarbejde:

– Vi er godt i gang med den grønne omstilling af vores transport og energiforbrug. Der udarbejdes lokale klimahandlingsplaner på alle hospitaler, i psykiatrien og på vores botilbud samt i administrationen. Hele organisationen er nu involveret i at skabe klimavenlige løsninger, så vi har en stor tiltro til, at vi kan fortsætte udviklingen mod vores klimamål i de kommende år, siger Jess V. Laursen (V), næstformand for Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling.

Yderligere informationer:

Fakta om Region Nordjyllands klimaregnskab

Region Nordjylland laver hvert år et klimaregnskab, som viser hvilken CO2-udledning regionens aktiviteter medfører. Denne CO2-udledning arbejder regionen på at reducere ved at bygge klimavenligt, nedbringe energiforbruget i bygninger, anvende mere brændstoføkonomiske køretøjer og så vidt muligt gøre brug af klimavenlige og genanvendelige produkter og materialer.

Bl.a. arbejder regionen målrettet med at stille stigende klimakrav til leverandører af eksisterende produkter og samarbejder også med private virksomheder om test og udvikling af nye cirkulære produkter.

Regionens indkøb fylder meget i klimaregnskabet, hvor bl.a. produkter, som er direkte relateret til patientbehandling, udgør 48 pct. af den samlede CO2-udledning. Indkøb er samtidig et udfordrende område at arbejde med, fordi der skal tages vigtige hensyn til både patienter og økonomi. Og når der opstår ekstraordinære omstændigheder som globale forsyningsproblemer og store prisstigninger, så kan det aflæse meget direkte og negativt i klimaregnskabet.

Regionens klimaaftryk er nemlig beregnet på en måde, hvor økonomi ganges med såkaldte emissionsfaktorer. Emissionsfaktorer beskriver, hvor meget CO2 der udledes, hver gang man bruger 1 kr. på en given vare eller service. Så når priserne i samfundet stiger, og regionen bruger flere penge på samme indkøb, så er resultatet et kunstigt højere klimaaftryk – uanset at det faktiske klimaaftryk for varen eller servicen ikke har ændret sig.

Gennem sin klimaindsats yder Region Nordjylland et vigtigt bidrag til et mere bæredygtigt samfund, og regionen tager medansvar for klimaudfordringen og de globale problemer, den medfører.

Region Nordjylland arbejder også for, at hele det nordjyske samfund kan bevæge sig i en mere klimavenlig og bæredygtig retning. Nordjyske borgere og virksomheder vil derfor opleve, at regionen sætter fokus på klimaet i aktiviteter inden for bl.a. uddannelse- og kompetenceudvikling, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.