Over 100 dage med en socialdemokratisk regering: Stadig ingen konkrete svar eller løsninger til danskerne

Anne Honoré Østergaard. Nordjysk folketingsmedlem (V).
Print Friendly, PDF & Email

Af MF Anne Honoré Østergaard (V), ordfører for afbureaukratisering.

Som ordfører for afbureaukratisering arbejder jeg for at lette bureaukratiet og forenkle regler for både det danske erhvervsliv og de offentlige ansatte. Det skal nemlig være nemmere at drive virksomhed i Danmark, og de offentligt ansatte skal ikke drukne i regler, men kære sig mere om kerneopgaverne. Den forhenværende V-ledede regering havde en klar ambition om at fjerne byrder for både det private erhvervsliv og de offentlige ansatte. Desværre tyder noget på, at den nye regering ikke har samme ambitioner.

Jeg spurgte i sidste måned erhvervsminister Simon Kollerup om hvilke konkrete regler, han vil fjerne for erhvervslivet. Det kom der ikke et konkret svar ud af. Så spurgte jeg både sundhedsministeren og finansministeren, om hvordan regeringen vil nedbringe bureaukratiet i den offentlige sektor og frigøre flere varme hænder. Stadig ingen konkrete svar.

Imens den socialdemokratiske regering ikke kan komme med nogle konkrete svar, kom VLAK-regeringen med flere i sidste regeringsperiode. Heriblandt en ambitiøs målsætning om at lette erhvervslivets byrder med 4 milliarder kroner i perioden 2015-2020, samt 130 konkrete initiativer for regelforenkling i den offentlige sektor.

Ovennævnte illustrerer med tydelighed forskellen mellem en Venstre-ledet og en Socialdemokratisk regering: Venstre sætter konkrete mål og konkrete tal på, hvor meget vi skal rydde op i erhvervslivets byrder og i den offentlige sektor. Vi skal have en målsætning om at lette arbejdet for vores virksomheder og offentligt ansatte.

Nu er der gået over 100 dage af regeringsperioden, og vi mangler stadig konkrete forslag til, hvordan vi letter byrderne for vores virksomheder og offentligt ansatte. Jeg vil derfor fortsætte med at holde regeringen i ørerne og forlange konkrete svar. I Venstre taler vi nemlig ikke kun om afbureaukratisering. Vi vil også gerne levere på området.