Nyt sommerhusområde ved Bondagervej i Saltum

Saltum
Foto: Jammerbugtposten.dk

Nyt sommerhusområde ved Bondagervej i Saltum

Kommunalbestyrelsen har godkendt lokalplansforslag 24-008 og det tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 37 efter det har været i offentlig høring. Udstykningen sker i området ved Guldager Camping og dækker et område på ca. 6,7 ha. 

-- annonce ---

Sommerhusgrundene varierer i størrelsen og bliver fra 1.600 – 2.800 m2 med mulighed for at bygge ét sommerhus på hver grund. I alt bliver der mulighed for 29 nye sommerhusgrunde. 

Efter høringsperioden er der kommet flere høringssvar, og kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at ændre, hvor store de enkelte sommerhuse må være. I lokalplanen reduceres størrelsen af sommerhusene fra at måtte være 180 m2 til maksimalt at må være 150 m2 med 50 m2 garage, udhuse mm. Muligheden for at bygge et anneks på 50 m2 fastholdes, annekset skal indgå i det samlede boligareal. Ændringerne sker for at sikre, at der ikke kommer for store sommerhuse på grundene. 

Flagstænger i området bliver ikke tilladt, ligesom invasive arter heller ikke er tilladt. Befæstede arealer må ikke være i form af fast belægning, granitskærv eller materiale der ligner. 

Sommerhusgrundene kommer til at ligge attraktivt på en sydvendt skråning, tæt på Lille Norge fredningen og med direkte adgang til Sti 100.