Mogens Nørgaard og Ole Stavad: Billigere ambulancedrift sparer penge, der kan bruges til bedre sundhedstilbud til nordjyske borgere.

Ole Stavad
Af Ole Stavad (S) Regionsrådsmedlem, tidligere erhvervsminister Foto: Erik Sahl
Mogens Nørgaard (S)

Af Mogens Nørgaard (S) Regionsrådsmedlem, gruppeformand Gl. Landevej 27, Birkelse, 9440 Aabybro                                                                               

Og Ole Stavad (S) Regionsrådsmedlem, formand for Udvalg for Regional Udvikling Kirsten Holcks Vej 8, 9460 Brovst  

                                                                             

-- annonce ---

Fra april 2022 vil det være Region Nordjylland og firmaet PreMed, der kommer til at stå for ambulancedriften i Nordjylland. Den nuværende kontrakten med Falck udløber 31. marts 2022. Herefter er der pligt til at udbyde opgaven i fri konkurrence. Regionen kan altså ikke bare beslutte at fortsætte med Falck som operatør.


Det har dog ikke holdt Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti tilbage med kritik af ikke længere at anvende Falck. 

Forberedelserne om udbud af ambulancedrift har været en lang og grundig proces, som startede helt tilbage i 2019. Alle beslutninger er truffet – enten i fuld enighed eller i næsten enighed. Et enigt regionsråd har støttet den måde, som regionen også selv skulle deltage i udbudet med en kontrolberegning. Den er udarbejdet på de fuldstændigt samme præmisser, som de private tilbud – og med de helt samme krav om kvalitet og beredskab.

Regionrådet valgte at opdele Regionen i fire distrikter – Aalborg, Nord, syd og Vest – for at sikre flere bydere, en billigere pris og den størst mulige konkurrence. Et lille mindretal ønskede, der også skulle være mulighed for at byde på den samlede opgave.

Ud over regionen selv, indkom der i alle fire distrikter bud fra to private leverandører: Falck og et nyt selskab PreMed.

Ved en hjemtagelse, hvor regionen selv løser opgaven, var regionen bedst og billigst i alle fire distrikter. PreMed var næst-billigst i tre af de fire distrikter: Syd, Nord og Vest. Falck var kun næst-billigst i Aalborg.

Der er klare lovmæssige regler for, hvem der skal tilbydes opgaven, når først udbuddet er gennemført. Så er det altid den, der giver det bedste og billigste tilbud, der får opgaven. Er den offentlige udbyder selv billigst, kan man dog vælge den billigste private byder. 

I Region Nordjyllands budget for 2021, hvor Falck løser hele ambulance opgaven, er der afsat 300 mio. kr. til Falck. Det beløb afspejler, at ambulancedrift indtil for nyligt har været et privat monopol, hvor Falck har ”siddet på markedet” som den eneste til at løse opgaven.

Falck har gjort det godt. Vi har i regionen været rigtig glade for samarbejdet med Falck. Det skal der ikke herske tvivl om, men prisen har også været højere end nødvendigt, da der aldrig har været reel konkurrence. Det afspejler sig også i de nye bud, som vi nu har fået fra de to private, for at løse den helt samme opgave som hidtil. De nye bud er 15 mio. kr. billigere pr. år end den pris, som regionen betaler til Falck i 2021.

Valgte Region Nordjylland en fuld hjemtagelse af ambulanceopgaven, ville det betyde en årlig besparelse på 35 mio. kr. i forhold til budget 2021. Nu blev det så en mellemløsning, hvor Regionen selv løser opgaven i to distrikter: Nord og Aalborg. Og den nye private leverandør PreMed i de to øvrige distrikter: Syd og Vest. Det giver en årlig besparelse på 25,6 mio. kr. Over de kommende 5 år, som kontrakten løber, er der således en besparelse 128 mio. kr., som kan bruges til at styrke det nordjyske sundhedsvæsen.

Forventningen er, at det fortsat vil være de samme dygtige og kompetente reddere, der sidder i regionens ambulancer fra april 2022. Det vil i hvert fald være det tilbud redderne får fra Region Nordjylland, når Falck ikke længere skal løse opgaven. 

Vi har i øvrigt prøvet det før. Det var den samme proces, som vi gennemførte, da regionen fra 2020 overtog akutlægebiler, paramedicinerbiler og akutbiler fra Falck. Det har nu fungeret fuldstændigt tilfredsstillende i et år og med en helt ny fleksibilitet, som vi bl.a. har haft stor glæde af under COVID-19 krisen. Det første regnskab viser, at opgaven er udført billigere end det kalkulerede i regionens kontrolberegninger – og dermed også billigere end det, som vi skulle betale til Falck. Samtidig har paramedicinerne udført opgaver, som der skulle betales ekstra for hos Falck.

Også dengang det blev besluttet at hjemtage den opgave, var Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti imod. Det har de sikkert glemt, fordi det går så godt. De har i hvert fald ikke lært af det. Om det er ideologi eller andet, der driver de tre partier, skal vi ikke ”kloge os på”. Men, det er i hvert fald ikke økonomisk ansvarlighed eller sund fornuft.

Både vi, og den socialdemokratiske gruppe havde foretrukket en løsning, hvor Regionen havde hjemtaget hele ambulanceområdet. Så havde vi haft yderligere 45-50 millioner til rådighed til nordjydernes sundhed de næste 5 år. Det var der desværre ikke flertal for. Derfor en stor tak til Enhedslisten, SF, Radikal, Thomas Hav og Lone Sondrup for, at vi sammen har taget ansvaret for et kompromis, som både borgerne og regionen kan være tjent med.

Deltag i debatten på FACEBOOK:

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn