Merete Fuglsang Hansen: Skal vi bryde vanens magt ?

Kommunalbestyrelsesmedlem Merete Fugldang Hansen Lokallisten Jammerbugt Foto: Privat
Print Friendly, PDF & Email

Skal vi bryde vanens magt?

AF Kommunalbestyrelsesmedlem Merete Fuglsang Hansen (Lokallisten Jammerbugt) Jammerbugt Kommune.

Budget 24 for Jammerbugt Kommune er nu underskrevet af 23 af byrådets 27 medlemmer, og vi er 4, der står udenfor. Kort vil jeg forklare, hvorfor jeg på vegne af Lokallisten Jammerbugt forlod forhandlingerne og dermed står uden for budgetaftalen:

 • Jeg mener, at vi bør lukke børnehaven i V. Hjermitslev, for at styrke Saltum Børnehave. 15 børn er nemlig flyttet fra eller har fravalgt de to børnehaver, siden der i maj i år var et politisk flertal for, at vi fortsat både skal have institutioner i Saltum og V. Hjermitslev, selvom der samlet set kun er børn nok til én institution. Fortsætter vi den nuværende kurs presser vi begge intuitioner, og børnene betaler prisen. (Det er og var et ultimativ krav for mig i forhandlingerne).
 • Vi er i en situation, hvor der er få midler til mange vigtige og borgernære opgaver, derfor ønsker jeg nedlægge bosætningsafdelingen og også gerne Frivillighuset i Brovst.
 • Vi skal afdrage vores dyre gæld til Feriekontoen hurtigere end planlagt. 
 • Vi skal IKKE lukke det velfunderede aktivitetscenter for ældre borgere i Biersted. 
 • Vi skal IKKE give driftstilskud til fonde. 

Men der var ikke stor lyst til at ændre i Økonomiudvalgets fremlagte budget, som Venstre havde været foregangsmand for. Dvs. ude på budgetseminaret var det ikke muligt at klippe en ret stor hæl eller hugge en tå.

Jeg har svært ved at se formålet med et budgetseminar, hvis ikke det lige præcis skulle være at drøfte og tale sig til enighed i en forhandling om netop budgettet. Jeg har en oplevelse af at være deltager i et skuespil, hvis eneste formål er, at få underskriften i hus på budgettet.

For at illustrere behovet for, at vi skal være meget omhyggelige, bevidste og nærværende, når vi prioriterer kommunens budgetmidler, vil jeg gerne citere et par linjer fra Jammerbugt Kommunes ansøgning til puljen for Vanskeligt stillede kommuner, der blev afsendt den 7. august i år:

”Jammerbugt Kommune er rent økonomisk en af de mest vanskeligt stillede kommuner i Danmark og har været det siden kommunen blev dannet i 2005. Jf. mange konkrete undersøgelser og ekspertudsagn ser det desværre ud til at fortsætte i de kommende år. Jammerbugt Kommune kæmper med demografiske og socialøkonomiske udfordringer både aktuelt og på den lange bane. Jammerbugt Kommune oplever fortsat et fald i befolkningen. Andelen af ældre borgere stiger” osv. 

Alle, der er interesserede, kan selv læse videre, for det er en offentlig ansøgning, som alle kan få at se. Jeg bakker fuldt ud op om ansøgningen og værdsætter at borgmesteren og kommunaldirektøren tog turen til København for at uddybe ansøgningen.

Hvorfor vælger jeg så, at skrive noget direkte fra den ansøgning? Simpelthen fordi jeg har brug for, at situationen fra hverdagen her i kommunen også bliver sagt højt offentligt. For ellers kan det være meget svært som borger at forstå, da vi hele tiden kun fortæller de gode historier, f.eks.:

 • Der bliver klippet snore, 
 • Vi giver driftstilskud til fonde f.eks. Papirkunst
 • Vi åbner nyrenoverede haller
 • Vi giver borde-bænkesæt
 • Osv. osv. 

– og samtidig oplever borgerne fra deres nære hverdag, at de kommunale tilbud bliver dårligere!

I budget 24 sparer vi 1% i alle kommunale tilbud,
Ressourcecenteret i Halvrimmen lukkes ultimo 2023,
Vi lukker velfungeret aktivitetscenteret for de ældre i Birkelse,
Vi bygger en tandlægeklinik, der er placeret så det giver lang transport for mange,
Vi giver ikke buskort til børn, som vælger anden skole end skolen i skoledistriktet,
Vi tager rengøringen fra de gamle til hver 3. uge, som vi så heldigvis nu igen giver dem tilbage til hver anden uge. Det er også hverdagen i Jammerbugt Kommune!

Jeg vil ikke påstå, at noget er nemt, men igen: det et vigtigt for mig, at vi også er ærlige og siger, at økonomisk er vi presset her i kommunen. Til slut vil jeg sige ganske kort om vores budgetproces her i kommunen:

Jeg synes ikke, at vi har respekt for borgerne, intuitionerne osv., som tager processen seriøst og laver høringssvar til evt. kommende besparelser. Jeg synes heller ikke, at vi viser respekt for vores forvaltning, som sidder og laver svar på vores/politikernes spørgsmål og ideer til kommende budget. Manglende respekt synes jeg det er, at vi politisk får det sidste aktuelle budgetmateriale mandag d.4/9, hvorefter økonomiudvalget holdt møde dagen efter, dvs. tirsdag d. 5/9.

I vores kommune har vi tradition for, at økonomiudvalgets budget fra om tirsdagen næsten er det endelige budget, og derfor er jeg nødt til at igen at foreslå, at vi ændrer på den nuværende budgetproces, så vi får mere tid til at sætte os ind i og behandle borgernes og vores egne input og til at begrunde vores til- og fravalg. Jeg har tidligere sagt det – bl.a. på vores gruppeformandsmøder, men min oplevelse er, at holdningen er, at det er nemmere at fortsætte med at gøre som vi plejer!

LÆS OGSÅ: Penge fra Sol og Strand-fond gav Hjernesagen mulighed for at komme ud i det blå

1 KOMMENTAR

 1. Kære Merete! Hvis borgmesteren ville indse, at det handler om at styrke bosætning af ressourcestærke borgere, så ville skattegrundlaget stige betydeligt. Det gælder f.eks. sommerhusejere, som måske en gang havde planer om at flytte til området. Men efter den dårlige behandling vi ser, at min partifælle borgmesteren tillader at ulovlige byggetilladelser i vores ellers flotte natur, kan han godt glemme alt om, at vi, vores familier eller venner flytter vore indkomster og forbrug hertil som faste indbyggere.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn