Helle Bak Andreasen: Støtte til aktive fællesskaber i vores Kommune

Helle Bak Andreasen
Udvalgsformand for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget Helle Bak Andreasen Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Helle Bak Andreasen: Støtte til aktive fællesskaber i vores Kommune

Af Helle Bak Andreasen (V), formand for Kultur-, Fritid- og Landdistrikter i Jammerbugt Kommune

Det er med stor glæde, at jeg som en del af vores lokalsamfund, ser på den stigende aktivitet og engagement i vores kommune. Vi har sat os for at fremme fysisk aktivitet blandt vores borgere, og det er tydeligt, at vores indsats bærer frugt. Med over 19.000 aktive medlemmer fordelt på forskellige idrætsgrene i vores foreninger og klubber – uden engang at inkludere spejderne – kan vi se, at vores bestræbelser giver resultater.

Det er vigtigt at anerkende, at denne positive udvikling ikke kunne opnås uden den uvurderlige indsats fra vores frivillige i foreningerne og klubberne. Uge efter uge, weekend efter weekend, er disse dedikerede personer aktive på deres respektive områder og interesser, og de udgør en uundværlig del af vores lokalsamfund. Vi politisk og administrativt støtter op om deres indsats, men det er samarbejdet med de frivillige, der virkelig driver udviklingen fremad.

En af måderne, hvorpå vi støtter dette fællesskab, er gennem vores halpulje. Vi erkender vigtigheden af gode fysiske rammer, både i skoler, daginstitutioner og i fritiden. Derfor forbliver vores halpulje fortsat relevant og nødvendig. Vi prioriterer midlerne ud fra tre hovedparametre: sikkerhed, slid og energibesparelse.

Sikkerhed er naturligvis vores højeste prioritet. Slid kan føre til sikkerhedsproblemer, og derfor ser vi det som en naturlig forlængelse af denne parameter. Endelig er energibesparelse både en klimamæssig og økonomisk nødvendighed. Vi er alle opmærksomme på behovet for at tænke bæredygtigt, og effektiv drift er afgørende for både private og offentlige faciliteter.

Det er klart, at ingen af vores haller har prangende overskud, og derfor må vi nøje overveje hver en krone, vi investerer. Energioptimering forbliver derfor en vigtig faktor, som vi skal fortsætte med at prioritere.

Konklusionen er enkel: Hvis vi ønsker flere aktive borgere i vores kommune og gode mødesteder for både børn, unge og ældre, er vores halpulje en afgørende faktor. Den hjælper os med at opretholde den høje standard, som vores idrætsfaciliteter heldigvis har.

Med disse begrundelser har et samlet KFL-udvalg valgt at tiltræde indstillingen om at støtte aktive fællesskaber i vores kommune. Vi ser frem til fortsat samarbejde og udvikling, også med DGI-huset i Åbybro, som dog ikke er med i denne runde af hal-puljen med udskiftning af indgangsparti, da det ligger inden for Ejendomscentrets ansvarsområde.

LÆS OGSÅ: Frigivelse og udmøntning af anlægsramme til haller

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn