Jammerbugt Kommune i top i Tryghedsundersøgelse

”Oasen i Vester Hjermitslev”: Jammerbugt Kommune er kendetegnet ved mange mindre velfungerende lokalsamfund med gode samlingssteder. Her er det Oasen i Vester Hjermitslev. Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommune i top i Tryghedsundersøgelse

Justitsministeriets årlige Tryghedsundersøgelse tager temperaturen på danskernes følelse af tryghed. I år udmærker Jammerbugt Kommune sig som den næst-tryggeste i det nordjyske.

Jammerbugt Kommune ligger i den nordjyske top, når det gælder borgernes tryghed. Det viser Justitsministeriets Tryghedsundersøgelse 2023, hvor 94% af borgerne i Jammerbugt Kommune svarer ja til, at de føler sig grundlæggende trygge i deres nabolag.

Det tilsvarende tal for hele Nordjyllands Politikreds lyder i gennemsnit på 89%, og Jammerbugt Kommune overgås kun af Læsø Kommune med to procent.

Mange velfungerende lokalområder

Nordjylland Politi glæder sig i en pressemeddelelse over den positive måling, der heldigvis ikke adskiller sig meget fra foregående år.

Politiet fremhæver kommunerne som vigtige samarbejdspartnere i arbejdet med at opretholde en sikker hverdag for nordjyderne. Blandt andet indretningen af den enkelte by med samlingspunkter og boligområder er en vigtig faktor, når det handler om at føle sig tryg, pointeres det.

Her findes måske en af grundene til Jammerbugt Kommunes flotte placering, påpeger borgermester Mogens Christen Gade:

”Heldigvis er der jo helt generelt trygt at bo i Danmark og Nordjylland, og vi skal ikke hænge os alt for meget i de små forskelle kommunerne i mellem. Men jeg tænker da, at Jammerbugt Kommunes bevidste prioritering af sit decentrale præg med rigtig mange mindre byer i trivsel, hvor man kender hinanden, er med til at øge følelsen af tryghed”.

I 2023 gennemførte Jammerbugt Kommune de såkaldte LUP-møder i alle kommunens 24 lokalsamfund. LUP – står for Lokal Udviklingsplan og mødernes tema, var da også nye projekter og tiltag for den enkelte by med lokalområde. LUP-møderne gennemføres hver andet år.

”Fra kommunalbestyrelsens side er vores ønske at bevare og udvikle Jammerbugt Kommune som et trygt og godt sted at bo og leve for alle, så jeg glæder mig naturligvis over, at det i Justitsministeriets tryghedsmåling, ser ud til, at det netop er sådan, de fleste oplever det,” understreger Mogens Christen Gade.

Særligt tryghedsinitiativ i 2023

I 2023 udmærkede Jammerbugt Kommune sig desuden med et særligt trygheds-initiativ, som blev nomineret til Den Kriminalpræventive Pris.

Projekt “Håndtering af digitale krænkelser”, som SSP Jammerbugt gennemførte i fællesskab med SSP Hjørring førte til udviklingen af en handleplan med lettilgængelige actioncards, som skal være et redskab til fagpersoner, der arbejder med unge som har været udsat for en digital krænkelse.

Den er nu delt med alle danske kommuner, og som en udløber af handleplanen har Jammerbugt og Hjørring Kommune lavet et samarbejde med forebyggelsesbetjente hos Nordjyllands Politi, som hurtigt kan give råd og vejledning ved politianmeldte krænkelser.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn