Orientering om Handicaprådets årsberetning

Ib Nellemann (V)
Ib Nellemann (V) Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Orientering om Handicaprådets årsberetning

AF Ib Nellemann (V), Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune

I alle vores politiske fagudvalg er vi glade for samarbejdet med Handicaprådet. Vi har nogle gode drøftelser om handicappolitiske spørgsmål på vores dialogmøder, fortæller Formand for Social- og Sundhedsudvalget Ib Nellemann, og personligt synes jeg, at Handicaprådet udfører et fantastisk og uvurderligt stykke arbejde for Jammerbugt Kommune.

Jeg er så privilegeret, at jeg selv er valgt til Handicaprådet og man kunne jo få den tanke, at det er derfor, at jeg roser rådet. Men det er det ikke – min oplevelse af medlemmerne, er, at det er engagerede mennesker, hvor tingene bliver sagt lige ud, og hvor der er en stor faglig viden inden for handicapområdet.

En gang om året skal Handicaprådet lave en årsberetning, der beskriver rådets arbejde i det forgangne år. Formålet med beretningen er at borgere, politikere og medarbejdere bliver orienteret om arbejdet. Den skal derfor også sendes til orientering i Kommunalbestyrelsen – og Årsberetningen blev behandlet og taget til efterretning i forbindelse med torsdagens møde.

Handicaprådets primære opgave er at rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og derved bidrage til, at mennesker med handicap opnår lige muligheder og kan leve et liv på lige vilkår med andre borgere. Handicaprådet forholder sig til problemstillinger af generel karakter og kan ikke behandle enkeltsager.

Handicaprådet bliver også bedt om at give høringssvar i forbindelse med budgettet, med ændringer i kvalitetsstandarder, med udarbejdelse af nye politikker og andre relevante emner for området. I forbindelse med det inviterer rådet fagpersoner med til møderne for at få faglig uddybning af sagerne.

Som man kan se i Årsberetningen for 2023 har Handicaprådet haft travlt. Rådet har rådgivet og lavet høringssvar indenfor personalesammensætning i daginstitutioner, Ny sammenhængende Børne- og ungepolitik, Budgetopfølgning 2023, Budget 2024, Kollektiv trafik, Sundhedsaftalen, Tilsynspolitik, madservice og meget mere.

Årets handicappris er uddelt – den gik i 2023 til IFS Jammerbugt. En nystartet idrætsforening for personer med psykisk sårbarhed. Alt i alt en flot årsberetning.

LÆS OGSÅ: Vinderen af Jammerbugt Kommunes Handicappris 2023 er nu kåret

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn