Liv i By og Skole

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email


Liv i By og Skole er blevet evalueret, og som del heraf har Forslag til den fremadrettede organisering af Liv i By og Skole været i høring fra 5. april 2022 til 1. juni 2022. 

Forslaget tager afsæt i otte anbefalinger, og særligt forslaget om at nedlægge Tranum Undervisningssted og SFO har resulteret i mange høringssvar. 


Efter høringsperioden, hvor der kom 115 høringssvar, har kommunalbestyrelsen – i tråd med Børne- og Familieudvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget – besluttet ikke at lukke Tranum Skole og SFO. 

”Vi anerkender de mange indkomne høringssvar og dermed også behovet for at imødekomme ønsket om fortsat at have mulighed for at øge bosætning i Tranumområdet. Målet er at bringe elevtallet tæt på de 70 elever”, fortæller Mogens Christen Gade.

Store dele af høringssvarene har tilkendegivet det positive arbejde, der sker mellem lokalsamfundene, skoler og kommunen i udviklingen af lokalområderne, og understreger, at organiseringen giver ro og stabilitet i forhold til også fremadrettet at arbejde sammen om udviklingen af både skole og landdistrikt i kommunen.

Den fremadrettede organisering af Liv i By og Skole betyder:

  • At kontrakten mellem lokalsamfund, skoler og kommunalbestyrelse forlænges i den indeværende kommunalbestyrelsesperiode
  • At dagtilbud, der ikke er organiseret under en skole, også deltager aktivt i Liv i by og skole
  • At Styregruppen med politisk og administrativ repræsentation fortsætter i indeværende kommunalbestyrelsesperiode
  • At indsatsen fortsættes med det nuværende årshjul
  • At lokalsamfundene kan anvende det årlige tilskud på 50.000 kr. mere fleksibelt i forhold til projekterne i deres Lokale Udviklingsplaner
  • At elevtallet på minimum 70 elever fastholdes med henblik på en vurdering af skolernes bæredygtighed

Næste evaluering af projektet Liv i By og Skole bliver i 2025.