Lokalplan for erhvervsområdet ved Teknologiparken i Aabybro sendes i offentlig høring

Aabybro
Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email


Den nye lokalplan dækker et erhvervsområde i Teknologiparken og Nordstjernevej i Aabybro, er udarbejdet så den eksisterende arealramme for større butikker udvides. 

”I kommunalbestyrelsen arbejder vi hele tiden på at tilpasse rammerne, sådan de tilgodeser den efterspørgsel, der er på erhvervsområdet”, forklarer borgmester Mogens Christen Gade.


Lokalplanområdet er på ca. 14 ha, og det meste af lokalplanområdet ligger i byzone. Området anvendes i dag til tankstation, uddannelse, fastfoodrestaurant, tandlæge, detailhandel og håndværksvirksomhed. Med den nye lokalplan 27-037 bliver der fremover mulighed for at området bruges til undervisningsinstitution, tankstation – en kiosk i tilknytning til tankstationen, spisested, kontor- og serviceerhverv, lettere industri, værksteds- og håndværksvirksomheder og butikker i form af store udvalgsvarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varegrupper. 

Samtidig øges den tilladte bebyggelsesprocent fra 40% til 50%. 

Lokalplanen skal efter kommunalbestyrelsesmødet 22. juni i offentlig høring i otte uger, og forventes at blive endelig vedtaget på et møde i kommunalbestyrelsen i september 2022.