Lad os få en bred aftale, der samler Danmark

Rasmus Prehn (A)
Print Friendly, PDF & Email

Af Rasmus Prehn, medlem af Folketinget og transportordfører for Socialdemokratiet, valgt i Nordjylland

Danmark har brug for en ambitiøs og langsigtet infrastrukturplan. En plan, der giver perspektiv og sikrer en tryg planlægningshorisont til fordel for erhvervsliv, entreprenører, kommuner, regioner, borgere mm. Des mere langsigtet vi planlægger, des mere kan vi involvere dansk arbejdskraft og tage lærlinge ind. En langsigtet plan gør det kort fortalt lettere at bruge infrastrukturen til at løfte andre samfundsformål, såsom arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik.

Regeringen er nu endelig kommet med en plan for landetsinvesteringer i infrastrukturen. En plan som vi socialdemokrater har efterlyst længe. Vi socialdemokrater fremlagde vores egen plan i januar måned, og vi er sikre på, at vi kan finde fælles fodfæste med regeringen på en lang række områder.

Regeringen er fx enige med os socialdemokrater om at investere i en tredje Limfjordsforbindelse, som borgerne og erhvervslivet i Nordjylland har ventet længe på. Det er kolossalt positivt. På samme måde er det med udvidelsen af E45, motorvejen syd om Odense, mellem Næstved og Rønnede, til Frederikssund, til Hillerød og flere andre projekter. Så langt, så godt.

Men regeringens plan når ikke helt i mål. Regeringen glemmer den kollektive trafik, gods på jernbane og hele den grønne omstilling. Og så har regeringen glemt at sikre et bredt forlig hen over midten.

Regeringen har lavet den snævrest tænkelige aftale og har holdt alle os andre uden for. De risikerer,at deres aftale om få uger er ugyldig, fordi den efter valget ikke længere har et flertal bag sig.

Når man investerer så massivt i infrastruktur, og når planen løber frem til 2030, skal der være politisk ro og stabilitet omkring projektet. Det kræver brede forhandlinger hen over midten i dansk politik. Danskerne skal kunne regne med en plan – uanset om vi har en blå eller en rød regering.

Hvis danskerne skulle betro os regeringsmagten efter et valg, vil Socialdemokratiet sætte sig i spidsen for en bred politisk aftale, som skal sætte rammerne for centrale infrastrukturinvesteringer de næste mange år. Det vil sikre stabilitet og sammenhæng i fremtidige investeringer.

Vi ser dog gerne en langt mere ambitiøs plan for den kollektive trafik og den grønne omstilling. Vi mener ikke, at vi skal vælgeenten kollektiv trafik eller motorveje. Vi mener, som Dansk Industri og Dansk Erhverv, at vi er nødt til at være ambitiøse hele vejen rundt. Togfonden, der skal sikre bedre og billigere offentlig transport, ser vi som en bærende del af en langsigtede infrastruktur-plan.

Det er nødvendigt, at den kollektive trafik også får et skub. Især rejsetiden er et væsentligt parameter, hvis vi skal gøre det attraktivt at køre med offentlig transport og dermed undgå trængsel på vore veje.

Socialdemokratiet ønsker, at netop den grønne omstilling skal sikres gennem blandt andet Togfonden. Togfonden skal give danskerne hurtigere og mere klimavenlige jernbaner. Det vil betyde, at landet hænger bedre sammen. Man skal fx kunne sætte sig ind i toget i Aarhus og være i Aalborg én time, senere og fra København til Aalborg skal det tage max 3 timer.

Hastighedsopgraderinger af de regionale baner skal også sikre kortere rejsetider udenfor de store byer. For os socialdemokrater er det også en væsentlig del af den grønne omstilling, at der investeres i etablering af flere og bedre ladeanlæg for el-køretøjer, der i fremtiden ikke kun tæller biler, men også motorcykler, busser og lastbiler.

Også vilkårene for brint- og biogaskøretøjer bør styrkes. Vi må da alle være enige om, at vi både skal sikre vejnettet, den kollektive trafik og sikre den grønne omstilling. Vi skal vise vor unge, der i disse år demonstrer til fordel for klima og miljø, at vi ønsker at Danmark bliver en grøn stormagt.

Lad os nu samles om en bred aftale, der samler Danmark.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn