Gravermedhjælper til Fjerritslev og Kollerup Kirker søges 

Kirkegården Fjerritslev Foto: Jammerbugtposten.dk

Gravermedhjælper til Fjerritslev og Kollerup Kirker søges 

Kollerup-Fjerritslev sogn søger en gravermedhjælper ved  Fjerritslev og Kollerup Kirker, med virkning fra 1. september 2023 eller snarest derefter. 

-- annonce ---

Den primære opgave vil være at udføre praktiske graveropgaver ved de to kirker og kirkegårde i samarbejde med graveren, der har det overordnede ansvar for sognets to kirkegårde.

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes timer ud over de 37 timer ugentligt, f.eks. ved grandækning.

Stillingen er tidsubestemt, med hjemsendelse uden løn i perioden 15. december til 15. marts. Det må forventes, at det ugentlige timetal kan komme under 37 timer i de øvrige vintermåneder.

Vi kan tilbyde et spændende og alsidigt job, hvor du i samarbejde med graveren og øvrige gravermedhjælpere varetager det daglige arbejde.

Gravermedhjælperen har følgende kerneopgaver:

 • varetage kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m
 • Varetage vedligeholdelse af præstegårdshave
 • kan planlægge arbejdet i samarbejde med graveren
 • varetage kirketjeneste ved gudstjeneste og kirkelige handlinger
 • rengøring og pasning af kirkerne

Vi forventer, at du:

 • er udadvendt og imødekommende og har flair for en god og seriøs betjening af kirkegårdens brugere
 • har erfaring med, eller er interesseret i at oplæres i, kirketjeneste og trives med at gøre tjeneste i kirkens rum
 • har gode samarbejdsevner
 • selvstændigt kan tilrettelægge arbejdet
 • er indstillet på at varetage forefaldende arbejdsopgaver
 • har kørekort til personbil

Kollerup-Fjerritslev sogn har i alt 11 ansatte, heraf 1 graver og 4 gravermedhjælpere. Graveren har det overordnede ansvar for begge kirkegårde. Som vores nye gravermedhjælper vil du i samarbejde med graveren og de øvrige gravermedhjælpere, få ansvaret for den praktiske del af arbejdet ved  sognets kirkegårde i det daglige arbejde. Administration af begge kirkegårde varetages af graveren.  

Kirkerne har automatisk ringeanlæg.

Ansættelse sker ved  Kollerup-Fjerritslev Sognes Menighedsråd beliggende Vestergade 16, 9690 Fjerritslev.

Der er endvidere pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet, i overensstemmelse med de aftaler som menighedsrådet har indgået/indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets .

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 266.811,68 (trin 1) og kr. 274.261,30 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 306.334,67 (trin 1) og kr. 315.506,91 (trin 2) (nutidskroner).  Der sker aflønning på timeløn. 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9180fortrolig@sogn.dk. Eller til Fjerritslev Kirkecenter, Vestergade 16, 9690 Fjerritslev. Att. kontaktperson Kaj Ostenfeldt.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 16. juli 2023. 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 29.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer i forbindelse med ansættelse.