Gode ”corona-takter” i trafikken er på retur

Der er færre dræbte på vejene, mens for mange kommer til skade. Grafik: Vejdirektoratet.


Trafikken er i den grad tilbage på vejene efter coronanedlukningen, og det viser sig nu også på ulykkesbilledet. De foreløbige tal for årets første tre måneder viser en stigning i tilskadekomne i forhold til coronaårene 2020 og 2021, men også et fortsat fald i antallet af trafikdræbte i forhold til tiden før corona.

Årene 2020 og 2021 slog dansk rekord for det laveste antal dræbte i trafikken og med færrest tilskadekomne i trafikken. Spørgsmålet er, om det er en tendens, der vil fortsætte hen over 2022?

-- annonce ---


Danmark er nu for længst genåbnet, og det giver derfor god mening at se på de foreløbige tal for trafikulykker i forhold til, om coronatiden har lært os at holde afstand i trafikken, sætte farten ned og vise hensyn til hinanden. Det er nemlig præcis den adfærd i trafikken, der er nødvendig, hvis vi fortsat skal holde de markant lave ulykkestal, vi så i 2021, hvor 135 blev dræbt i trafikken mod 199 i 2019.

Afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen, Vejdirektoratet, siger:
”I marts måned i år så vi mere trafik end i årets to første måneder. Set i lyset af det har marts måned markant færre dræbte i forhold til tidligere år. Der er dermed alt mulig grund til at tro, at vi faktisk godt kan finde ud af at køre pænt, når alene fem mistede livet i trafikken i marts måned. Desværre er antallet af tilskadekomne igen højt og faktisk på næsten samme niveau som før corona. Jeg synes, at vi skylder os selv og hinanden at køre bedre i trafikken, og får vi de gode corona-takter retur, så bør vi også se færre ulykker.”

Med 27 dræbte i trafikken i årets første tre måneder har vi at gøre med noget færre trafikdræbte end årene før corona, som gennemsnitligt lå på cirka 38 dræbte i løbet af de første tre måneder af 2017 til 2020.

Til gengæld tegner der sig altså et billede af, at tallet for tilskadekomne i trafikken er på vej op til samme niveau som tiden før corona, som gennemsnitligt lå på cirka 643 tilskadekomne i løbet af årets første tre måneder.