Folketingsmedlem kræver taxameter-reform, der kan sikre fremtid for Fjerritslev og Dronninglund gymnasier

Fjerritslev Gymnasium. Foto: Jammerbugtposten.dk.


Maja Torp (V) mener, statsminister Mette Frederiksen (S) søger blokpolitik og ikke samarbejde, når Socialdemokratiet med smalt flertal stemmer elevfordeling med tvang igennem i stedet for at hæve ungdomsuddannelsers grundtilskud, sådan som Venstre vil

Der er brug for en taxameter-reform, som tilfører nordjyske ungdomsuddannelser uden for de store byer et markant større grundtilskud. Det kan sikre fremtiden for Dronninglund Gymnasium, Fjerritslev Gymnasium og mange andre nordjyske ungdomsuddannelser, der er udsatte, når ungdomsårgangene bliver mindre og elevtallet falder.

-- annonce ---


Det mener Venstres nordjyske folketingsmedlem Maja Torp.

Maja Torp mener, at statsminister Mette Frederiksen (S) har syltet taxameter-reformen i årevis – og bevidst går efter at tvangsfordele unge på uddannelsesinstitutionerne i stedet for at søge det samarbejde, statsministeren ellers varslede Grundlovsdag. 

-Venstre kæmper for at sikre stærke ungdomsuddannelser i hele Danmark. Men vi må sige, at Socialdemokratiet er meget optaget af at lave nogle tvangsordninger, hvor gymnasieelever skal fordeles efter, hvad deres forældre tjener, frem for at sikre økonomien og elevgrundlaget for de ungdomsuddannelser uden for de store byer, som har det svært og får det endnu sværere, når ungdomsårgangene bliver mindre og elevtallene falder på ungdomsuddannelser over hele landet. 

-Vi skal have en taxameterreform, der giver de mindre gymnasier – for eksempel Fjerritslev og Dronninglund – et markant større grundtilskud, så de kan overleve, selv om der bliver færre elever i de kommende år. Det er simpelthen nødvendigt, hvis Dronninglund Gymnasium og Fjerritslev Gymnasium – og andre ungdomsuddannelser uden for de store byer – skal overleve og udvikle sig, når ungdomsårgangene bliver mindre. 

-Venstre har gennem hele Socialdemokratiets regeringstid opfordret til, at regeringen indkalder forhandlinger om den taxameter-reform, der sikrer, at vi kan tilbyde stærke ungdomsuddannelser over hele landet. 

-Regeringen har siddet på hænderne – og bliver ved. Der er nu gået mere end tre år, uden at Socialdemokratiet har foretaget sig noget som helt på det helt store problem, når vi snakker om at bevare og forbedre mulighederne for at man har et stærkt udbud af ungdomsuddannelser over hele landet. 

-Det er en kæmpe undladelsessynd, som skaber en helt unødvendig usikkerhed om fremtiden for en række nordjyske ungdomsuddannelser. 

-Og i dag i Folketingssalen, da vi behandlede regeringens forslag om at fordele elever på baggrund af forældres indkomst, blev Socialdemokratiets og støttepartiernes vilje til samarbejde testet i fuld åbenhed. 

-Venstre har bedt om at afstemningen bliver delt i to, så vi i fællesskab – i et bredt flertal – kunne vedtage den del af elevfordelingen på ungdomsuddannelserne, som vi er enige om. Men både regeringen og støttepartierne sagde nej til den ambition. De er altså vildt forelsket i at tvangsmodel i stedet for at vise danskerne, at vi kan samarbejde. Og at lave en bred aftale – eller stemme så meget som muligt hjem sammen med Venstre og et bredt flertal – havde absolut ikke regeringens interesse.

-Det er meget godt, at statsministeren på Grundlovsdag siger, man vil samarbejde og have en bred regering. Men når det kun bliver til snakken – og regeringen gør det stik modsatte af, hvad statsministeren står og siger på grundlovsdag – så afslører regeringen sig selv og snakken om samarbejde som det rene og skære humbug. Det er et valgstunt. I praksis er Mette Frederiksen-regeringen lige så magtfuldkommen som den plejer at være, siger Maja Torp.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn