Dyre radonkampagner har lille effekt: Nu uddanner byggemarked håndværkere

Print Friendly, PDF & Email

Den giftige gasart radon, der siver op fra undergrunden, bliver ofte omtalt som den stille dræber. Men måske er den lidt for stille.

For på trods af årelange kampagner fra blandt andet Sundhedsstyrelsen, Bolius og Statens Byggeforskningsinstitut samt 384 artikler om radon i de danske medier i de seneste 12 måneder er det ifølge XL-BYG ekstremt svært at gøre boligejerne så engagerede, at de aktivt gør noget ved radonproblemerne i deres hjem.


– I de seneste to år har vi kørt kampagner og forsøgt at gøre vores private kunder opmærksomme på problemerne med radon – desværre uden det store held. Salget af radonmålere er stadig meget begrænset, og det er svært at engagere forbrugerne i radonudfordringerne. I forhold til brand og indbrud er radon en meget mere uhåndgribelig trussel, forklarer Klaus Kaltoft, der er produktchef i XL-BYG.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at radon er en medvirkende årsag til omkring 300 tilfælde af lungekræft hvert år.


Boligejerne lytter til fagpersonen
Som konsekvens af de private kunders manglende interesse, udvider byggemarkedskæden nu indsatsen til også at gælde håndværksvirksomheder, blandt andet med en række kurser for at klæde håndværkerne på. Tanken er, at de private i sidste ende lytter til fagpersonerne, når de er ude i boligerne for at lave renoveringer og tilbygninger.

 – På nuværende tidspunkt er 866 lokale håndværkere blevet undervist af eksperter, der forklarer i hvilke situationer, de forskellige løsninger er relevante. Problemerne med radon er værst i huse fra før år 2000, som typisk slet ingen radonsikring har i gulve og fundamentet. Og hvis disse huse renoveres med nye vinduer, dampspærre og efterisolering, vil der hobe sig endnu mere radon op inde i dem, forklarer Klaus Kaltoft.

 – De foreløbige tilbagemeldinger tyder på, at vi har ramt rigtigt. De lokale håndværkere har høj troværdighed hos boligejerne, og mange steder rapporterer håndværkerne om en stigende grad af interesse for radonsikring, som vi ikke har oplevet lignende, siger han og tilføjer: 

– Der er særlig efterspørgsel på et-rums ventilationsløsninger med varmegenvinding, som sikrer en konstant udskiftning af luften i boligen, samtidig med, at den genbruger varmen fra den luft, som sendes ud af rummet. Det har den positive sidegevinst, at den forbedrer indeklimaet generelt og markant mindsker risikoen for skimmelsvamp og dårlig lugt.


Fortsæt med at spille på to heste
Landets førende ekspert i radonsikring af bygninger og seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut, Torben Valdbjørn Rasmussen, har i de seneste fem år samarbejdet med videnscentret Bolius om en kampagne omkring radon i danske hjem. Også han har mødt fodslæben fra danske boligejere i forbindelse med radon.  

– Da man hverken kan se, lugte eller høre radon, og fordi eventuelle sundhedsreaktioner kommer over en lang årrække, bliver radonsikring nedprioriteret. Jeg tror, det er en rigtig god ide, at XL-BYG holder kurser for håndværkere, for disse fagpersoner har stor pondus hos slutbrugeren. Men de skal fortsætte med også at oplyse og engagere husejerne, da der er mange mennesker, der aldrig eller sjældent kommer i kontant med håndværkere, opfordrer Torben Valdbjørn Rasmussen.


Fem gode råd: Sådan sikrer du dit hus mod radon
Omkring hver femte danske hjem, hvilket svarer til 350.000 danske husstande, har et for højt radonniveau. Etplanshuse og kældre er særligt udsatte, da gasarten kan trænge direkte op i huset. En privatbolig kan aldrig blive 100 procent radonfrit, men ifølge ekspert i radonsikrings fra XL-BYG, Klaus Kaltoft, er der flere metoder, du kan sænke niveauet af radon med i dit hjem.


Mål radonniveauet i dit hjem:
Først måler du niveauet af radon i huset. Det er både enkelt og billigt at måle radon med fx dosimetre. Radonkoncentrationen i en bolig kan variere meget inden for det enkelte døgn og med årstiden – derfor bør du måle radon over mindst to måneder i fyringssæsonen. Bestilling af udstyr til at foretage radonmålinger kan med fordel gøres på Bolius.dk, hvor du får 10 procent i rabat. En radonmåling vil typisk komme til at koste 500 – 1.000 kr.


Øg ventilationen i boligen:
Ved lavere niveauer af radon kan du nøjes med at lufte hyppigt ud. På lang sigt kan det dog blive en dyr affære, da det også koster på varmeregningen. Du kan i stedet bruge et varmegenvindingssystem.

Et varmegenvindingssystem fungerer ved skiftevis at indblæse og udsuge luften i rummet. Varmen fra boligen bliver på den måde brugt til at varme den nye luft, der bliver blæst ind i rummet. Derved får du frisk luft ind, uden varmeregningen stiger.


Sikr terrændækkets lufttæthed mod jord:
Hvis ikke du ønsker at anvende et varmegenvindingsanlæg, kan du alternativt lægge en radonmembran – også kaldet en radonspærre – på boligens fundament eller lignende. Denne mulighed passer bedst, hvis du står og skal bygge et nyt hus. I sådan et tilfælde kan en radonspærre være et fint alternativ eller supplement til daglig udluftning.


Reducer undertrykket i boligen med et radonsug:
Har du et højt koncentrationsniveau af radon i dit hus, kan det være nødvendigt med omfattende tiltag for at sikre et sundt indeklima. Det kan fx være ved at bygge et radonsug, som er en effektiv måde at udligne trykket mellem boligen og jorden på. Det er nemlig på grund af trykforskellen, at radon ophobes i dit hjem. At etablere et radonsug kan koste mellem 10.000 og 50.000 kr. Du kan læse mere om radonsug på bolius.dk.


Sørg for god ventilation under boligens gulv:
Har du hus med krybekælder eller kælder, kan du med fordel sørge for, at der er god ventilation under boligens gulv. Som med de andre løsninger er det en god idé at alliere dig med en håndværker, så du ikke kommer til at gøre skade på husets fundament.