Region Nordjylland øger aktiviteten på hospitalerne

Foto: Kommunikation, Aalborg Universitetshospital.
Print Friendly, PDF & Email

Under coronakrisen har de nordjyske patienter været på operationsbordet ca. 3.000 gange færre end i samme periode sidste år, og på de nordjyske hospitaler samt i Psykiatrien har der været ca. 70.000 færre ambulante besøg i perioden, hvoraf det dog er lykkedes at omlægge ca. 20.000 til virtuelle kontakter (telefon eller video red.).

Men coronakrisen har skabt et efterslæb, og Regionsrådet har nu godkendt hospitalernes foreløbige plan for, hvordan man indhenter dette.


– Der er mange patienter, der har fået aflyst operationer eller forsinket udredningen af deres sygdom, og den pukkel skal vi nu gøre alt for at nedbringe, så patienterne kommer mindst muligt i klemme. Derfor skal vi både have boostet aktiviteten på vore egne hospitaler og have patienterne henvist til privathospitaler og andre regioner, når det giver bedst mening, siger Ulla Astman (S), regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Mindre forbrug på privathospitaler skal sætte skub i aktivitet
Og der er penge til at få sat ekstra blus på aktiviteten i den kommende tid. De seneste ugers fokus på at diagnosticere og behandle patienter for Covid-19 har betydet, at der er brugt 21 mio. kr. mindre på privathospitalerne sammenlignet med samme periode sidste år.

– De penge skal vi nu have ud at arbejde til fordel for patienten, for det er vigtigt at komme i gang med det samme, så vi kan få minimeret efterslæbet. Jeg forventer også, at der kommer penge fra regionernes økonomiaftale med regeringen, som kan medvirke til at indhente efterslæbet, siger Ulla Astman.

I Børne- og Ungdomspsykiatrien har ca. 150 nyhenviste patienter fået udsat deres indkaldelsestid på baggrund af en faglig vurdering. For at de hurtigere kan komme i gang med deres udredningsforløb, er der lavet aftale med Hejmdal Privathospital om at udrede 100 nordjyske børn og unge. Hejmdal er allerede i gang med at indkalde patienterne, og de første samtaler bliver afholdt i juni måned. Udgifter til dette afholdes inden for Psykiatriens eksisterende budget.

I løbet af juni skal politikerne godkende en mere detaljeret plan for, hvordan efterslæbet kan indhentes.