Aftale på plads: Neurorehabiliteringen i Brønderslev får topstandard med nyt byggeri

Neurorehabiliteringen Brønderslev nuværende bygninger. Foto: Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Aftale på plads: Neurorehabiliteringen i Brønderslev får topstandard med nyt byggeri  

Neurorehabiliteringen i Brønderslev kan i 2027 tage et helt nyt hospitalsbyggeri i brug, der giver langt bedre forhold for patienter og personale. Beslutningen er netop taget i Regionsrådet og betyder, at de gamle bygninger rives ned, når et nyt byggeri står klar.

Alle indlagte får enestuer

Regionsrådet har besluttet, at der i næste års regionale anlægsbudget skal reserveres 105 millioner kr. til et nybyggeri til Regionshospital Nordjyllands enhed for neurorehabilitering i Brønderslev. I forvejen var der reserveret 115 millioner kr. til byggeriet, og med 105 millioner oven i, er anlægsbudgettet på i alt 220 millioner kr. sikret.

Det har længe stået klar, at bygningerne i Brønderslev er utidssvarende, og at regningen ville blive i samme omfang, hvis man valgte en gennemgribende renovering. Politikerne bad derfor om at få vurderet, om det er muligt at bygge et nyt byggeri samtidig med, at driften kører videre i de eksisterende bygninger. Det er muligt, har et rådgiverfirma vurderet efter at have undersøgt de fysiske muligheder på hospitalsgrunden.

Neurorehabiliteringen rummer 30 sengepladser med enestuer, eget bad og toilet, træningsfaciliteter samt service- og supportfunktioner. I alt 6.000 kvadratmeter nybyggeri. Imens der bygges, fortsætter driften i de gamle bygninger. Først når de nye bygninger er i brug, rives de gamle ned.

– Der er lavet et meget stort og grundigt analysearbejde af mulighederne i Brønderslev, og jeg er sikker på, at det er den rigtige beslutning med et nybyggeri i stedet for at renovere på gamle bygninger, som er udtjent og opført mange år til et andet formål. Optimale fysiske rammer spiller en vigtig rolle i forhold til patienternes genoptræning, så jeg er overbevist om, at det bliver en klar gevinst for de nordjyder, som skal genoptrænes efter en blodprop eller en blødning i hjernen, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

Regionsrådsmedlem Per Kjeldsen (S) er som formand for byggeudvalget heller ikke i tvivl om, at et nybyggeri er den fremtidssikrede løsning:

– Moderne bygninger og faciliteter til genoptræning er en klar fordel for patienterne, som også kan se frem til at få egne stuer med større privatliv end i dag. For personalet er det også et løft til deres hverdag, at de kan se frem til tidssvarende lokaler med topmoderne faciliteter til rådighed, hvor de ikke skal døje med træk og kulde fra utætheder i nedslidte bygninger.

I Brønderslev Kommune ser man frem til, at projektet kommer i gang:

– Som borgmester glæder jeg mig over og til et nyt rehabiliteringscenter med optimale rammer for de berørte borgere. Personalet gør en kæmpe indsats og får nu endnu bedre muligheder for dette. Det giver arbejdspladser til byen Brønderslev, hvilket er dejligt. Så jeg er meget glad for regionens beslutning og glæder mig til at fortsætte det gode samarbejde med regionen, siger borgmester Mikael Klitgaard (V).

Første udbud på vej

Næste skridt i planerne er et udbud i forhold til at finde en bygherrerådgiver, der får til opgave at udarbejde et udbudsmateriale i totalentreprise. Fokus i udbudsprojektet er blandt andet løsninger, der tager højde for de nyeste principper for neurorehabilitering, lys, farvesætning og stemning.

Går alt som forventet, kan den ny Neurorehabilitering i Brønderslev tages i brug i løbet af 2027. Altså om cirka fire år.  

Tidsplan

2023 til primo 2024: Udbud af bygherrerådgivning og dispositionsforslag

2024: Projektet udbydes i totalentreprise

Primo 2025 til medio 2027: Projektering og udførelse af byggeriet

Efteråret 2027: Ibrugtagning

Info

·         Neurorehabiliteringen indrettes med et ganglaboratorium og undervisningsfaciliteter, som er finansieret af Melsen Fonden med 5 millioner kr. Donationen ligger ud over regionens anlægsbudget.  

·         Neuroenhed Nord er en specialiseret neurorehabiliteringsafdeling med ansvar for hospitalsbaseret hjerneskaderehabilitering for borgere i Region Nordjylland. Enheden har adresse i Brønderslev (30 sengepladser) og i Frederikshavn (22 sengepladser).

LÆS OGSÅ: Sommeren på Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum