Budget 22: Den Kommunale Tandpleje

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Den kommunale Tandpleje
Forligsparterne er enige om, at vi sammen vil tage ansvar for at sikre de bedste
rammer for vores børns tandsundhed og for vores medarbejderes arbejdsmiljø.

Det gør vi ved at prioritere, at der fremadrettet etableres en ny fælles kommunal
tandklinik. Dette samtidig med, at forligsparterne er enige om at opprioritere den
decentrale forebyggende indsats ude på alle de lokale folkeskoler i Jammerbugt
Kommune for at sætte yderligere fokus på tandsundhed.

Vi har i dag fire tandklinikker, men vi må desværre konkludere, at vi hverken nu eller fremadrettet er i stand til at bemande fire klinikker. Det kan på sigt få alvorlige konsekvenser for vores børn og unges tandsundhed.

Med etablering af en fælles tandklinik sikrer vi en mere ensartet kvalitet i behandlingen for vores børn og unge, ligesom en fælles klinik øger muligheden for at rekruttere flere dygtige medarbejdere, der ønsker at være en del af et stærkt fagligt fællesskab i tidssvarende og opdaterede rammer.

En fælles tandklinik vil også give mulighed for udvidede åbningstider samt sikre en
højere grad af fleksibilitet ved akuthenvendelser. Fleksibilitet i både åbningstid og
akuthenvendelser vil være til gavn og glæde for både børn, unge og forældre. Der
er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvor den nye fælles tandklinik skal
placeres. Forligsparterne er enige om, at beslutning om placering og organisering
tages i 2022 af den nye Kommunalbestyrelse.