Dette er ikke lige til at se det, hvis man ikke lige ved det.

Frank Østergaard
Foto: Privat

Af Frank Østergaard (SF) Kommunalbestyrelsesmedlem Jammerbugt Kommune

SF har indstillet til Social- og Sundhedsudvalget, at kommunen søger ind på finanslovspuljen til medfinansiering af en Borgerrådgiver.  

Det fremgår ikke af den tekst der er knyttet til punkt 18 på Social- og sundhedsudvalgets dagsorden der skal behandles tirsdag den 2. februar.

-- annonce ---


I finanslovsaftalen 2021 er der afsat 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio.  kr. i perioden 2022-2024 til en ansøgningspulje. 41 kommuner på landsplan har ansat en borgerrådgiver heriblandt bl.a.: Aalborg, Rebild, Mariagerfjord. 

SF anbefaler, at en borgerrådgiver følger en decentrale struktur i kommunen ved at have tilgængelighedstid på alle Rådhuse eller biblioteker. En borgerrådgiver skal være uafhængig af den kommunale forvaltning. 

En borgerrådgiver er uafhængig af den kommunale forvaltning, mens sagsbehandleren, der som myndighed træffer afgørelse i en sag, selvfølgelig må være en del af systemet.

En borgerrådgiver har ikke myndighed til at udføre sagsbehandling. Det giver borgerrådgiveren nogle muligheder, som sagsbehandleren ikke har. Det er disse muligheder der skal udnyttes til gavn for den enkelte borger og sagsbehandlingen. 

Vi hører, at nogle borgere føler det risikabelt at forholde sig kritisk til en sagsbehandler, hvis beslutninger man er afhængig af, men med borgerrådgiveren kan borgeren have en uformel samtale, hvor der er plads til vrede, usikkerhed og spørgsmål. Borgeren kan læsse af og få hjælp til at til at afklare, hvad der forgår og hvorfor. Borgeren bliver hørt og taget alvorligt, kan evt. blive korrigeret i sin forståelse, få besvaret spørgsmål, blive hjulpet videre eller blive betrygget – enten i, at der ikke er fejl i sagsbehandlingen, eller i at kritikken nu er blevet afleveret et sted, hvor der kan handles på den. 

Borgerrådgivere er ikke et alternativ eller en modsætning til bedre sagsbehandling – borgerrådgiverens indsigt i borgerens oplevelse af sagsbehandlingen vil snarere bidrage til at udvikle sagsbehandling. 

Vi mener, at en borgerrådgiver har fra sin position muligheder for at samle erfaringer og se sammenhænge og mønstre, der ikke er tydelige i de enkelte sagsbehandlinger og kan give tilbagemeldinger på, hvordan systemet virker, og hvad det vil være nyttigt at tage højde for eller ændre på. 

For os er en borgerrådgiver er en uvildig formidler, der skal være med til at sikre en god kommunikation mellem borgerne og det kommunale system, og som kan medvirke til, at vores velfærdssystem kan blive endnu bedre. 

Vi håber, at vores politiske kollegaer i kommunalbestyrelsen vil bakke op om at søge ind på medfinansiering til ansættelse af en Borgerrådgiver. 

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn