Christian Hem genopstiller til KV21 i Jammerbugt

Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Niels Christian Hem (V) Foto: Jammerbugt Kommune

16. november 2021 er der valgdag i Danmark. Denne dag skal du igen i stemmeboksen for at stemme på din kandidat til kommunalbestyrelsen i Jammerbugt de kommende fire år.

Nuværende Kommunalbestyrelsesmedlem Christian Hem (V) er klar til endnu en tørn på den lokalpolitiske bane.

-- annonce ---


Genopstiller du til Kommunalbestyrelsen ?

Jeg genopstiller til det kommende kommunalvalg. Jeg er medlem af økonomiudvalget og Kultur, Fritid og Landdistriktsudvalget,  Samt medlem i Erhvervs- og Turistrådet. 

Spørgsmål: Hvad er det bedste, som du (Kommunalbestyrelsen) har besluttet, sat igang eller på anden måde haft afgørende indflydelse på siden januar 2018. ?

Jeg er meget tilfredse med følgende tiltag i denne byrådsperiode. 

Jeg går ind for udvikling af hele kommunen. 

Erhvervet skal udvikle sig, med arbejdspladser og muligheder for nyetablering.

Spændende udvikling af Aabybro Centret. 

Infrastruktur i hele kommunen, samt fortsat fokus på bosætning. 

Bakke op om fortsat udvikling i landdistrikterne. 

God basal service til børn, unge og ældre. 

En god økonomi, der kan sætte pejlemærker for fremtiden om vækst og udvikling. 

Flere hænder i siv. Pasningsordninger til de yngste. 

Spørgsmål: Hvorfor genopstiller du – Hvad vil du arbejde for i den kommende periode ??

Tager jeg mine lokale briller på…….

I denne periode er jeg glad for at have arbejdet for den kommende udvikling af Pandrup. Nye grunde, ny skole og renovering af hallen. 

Ligeledes har jeg haft et tæt samarbejde med Grundejerforeningen  i Blokhus og Erhvervsforeningen. Der er vækst i turistområderne langs kysten. 

Jammerbugt kommune understøtter Blokhus med økonomi til koncerter og andre events. Der er fokus på infrastrukturen i Hune, samt en plan der skaber stor mulighed for udvikling af Hune, med lejeboliger, ændringer af erhvervssammensætningen og udvikling af grunde. 

Saltum har fået en renoveret skole og ny faciliteter i ungdomsklubben. Trafiksikker skolevej med en lysregulering. Nedrivning af den gamle bager. 

I den kommende periode vil jeg arbejde for. 

At det stor midtby projekt i Pandrup midtby gennemføres. Super spændende plan der vi udvikle Pandrup både med boliger og butikker. 

Skole og Hal skal følges til dørs og infrastrukturen skal følge med. 

Der skal fokus på salg af byggegrunde, i hele den nordlige del af Jammerbugt kommune. 

Ved salg af arealer ved boldklubben, vil jeg arbejde for at vi finder nye muligheder til Boldklubben. Gerne i dialog med boldklubben. 

Fortsat samarbejde med Erhvervsforeningen, torvegruppen og grundejerforeningen om udvikling af Hune og Blokhus. 

Gøre landdistriktspolitikken levende i samarbejde med lokalsamfund og ildsjæle. 

God basal service til børn, unge og ældre. 

Økonomien er en forudsætning for god vækst og velfærd, også i fremtiden. Derfor skal der være styr på både økonomi og den borgernære velfærden 

LÆS OGSÅ: Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Niels Christian Hem, Venstre