Budget 22: Kommunalbestyrelsen 1 behandler budget 22

Kommunalbestyrelsen Jammerbugt 2018-2022 Foto: Jammerbugt.dk

På kommunalbestyrelsesmødet i morgen den 23. september skal kommunalbestyrelsen 1. behandle kommunens kommende budget.

Arbejdet med budget 2022 og overslagsårerne blev igangsat i Økonomiudvalget den 10. februar, hvor budgetprocessen og tidsplanen for budgetlægningen blev godkendt, og de økonomiske målsætninger for budgettet blev fastlagt.

-- annonce ---

I foråret og henover sommeren har fagudvalgene og Økonomiudvalget arbejdet med budgettet, og der er fra hvert fagudvalg og Økonomiudvalget udarbejdet forslag til budgetændringer på egne områder. Desuden har der været temamøder i Kommunalbestyrelsen, hvor det samlede budget og budgetbalancen er drøftet, og der er givet signaler til udvalg og administration vedrørende det videre budgetarbejdet.

Økonomiudvalget har drøftet budgetstatus herunder de overordnede økonomiske rammer, konsekvenser af hhv. økonomiaftalen mellem Regeringen og KL og fagudvalgenes forslag til budget 2022 og overslagsårene frem til 2025.

Ansøgninger

Der er indsendt ansøgninger til puljen vedrørende ‘særligt vanskeligt stillet’ og låneoptag. Jammerbugt Kommune modtager 12 mio. kr. i særtilskud og har modtaget en låndispensation på 19 mio. kr. i 2022. Resultatet af ansøgningerne er indregnet i resultatopgørelsen fra budgetseminaret. Svar på ansøgningerne kan ses i budgetmappen under ansøgninger.

Takstoversigt

Den opdaterede takstoversigt er vedhæftet som bilag. Ændringer som følge af budgetseminaret er indarbejdet i takstoversigten.

Budgetseminar

Der blev afholdt budgetseminar den 3. og 4. september. På budgetseminaret blev budgetoplægget drøftet, og input herfra indgår i Økonomiudvalgets førstebehandling af budget 2022 – og overslagsårerne.

Bevillingsregler og budgettekniske forhold

I forbindelse med godkendelse af budget 2022 – 2025 skal Kommunalbestyrelsen fastlægge bevillingsniveauet. Jvf. Økonomistyringsprincipperne er bevillingsniveauet fastlagt pr. politikområde.

Budgettet 2. behandles den 14. oktober. Der forventes dog ikke de store sværdslag, da en samlet Kommunalbestyrelse står bag budgettet.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn