Bedre omsorg til vores børn nu!

Rasmus Prehn (A)
Print Friendly, PDF & Email

Af Rasmus Prehn, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, valgt i Nordjylland.

Lørdag går forældre og pårørende på gaden i store dele af landet for at demonstrere for bedre vilkår for vores børn. Sloganet er: Omsorg til vores børn nu! Og det konkrete mål er bedre normeringer i børnehaver, vuggestuer og hos dagplejerne. 

Jeg er selv far til tre børn og ved, hvor afgørende det er, at børnenes første år er trygge, rare og stimulerende. Forskere mener ligefrem, at børns første seks leveår er mere afgørende for videre trivsel og muligheder end folkeskole og anden uddannelse. Jeg forstår til fulde forældrenes opråb og protest. 

Vi har alle hørt om eller selv oplevet dårlige normeringer, stressede voksne og børn, der overses og mistrives. Da jeg så udsendelsen ”Hvem passer vores børn?” på DR2 var jeg rystet og ked af det. I udsendelsen ses fortvivlede pædagoger, børn der sidder alene og er kede af det. Vilkårene der vises er bare ikke gode nok. Og desværre foregår det alt for mange steder, selvom jeg tænker, at alle kommuner og voksne ønsker at gøre deres yderste. Problemet er bare, at der ikke er penge nok til velfærden. Der er sparet for meget på velfærden, og pengene er i stedet brugt på nyttesløse skattelettelser. Løkke-regeringen har alene de sidste tre år brændt 21 milliarder kroner af på skattelettelser. Tænk hvis disse penge i stedet var brugt på børnepasning og anden velfærd!?

Nogle mener, at den eneste vej frem er de såkaldte minimumsnormeringer, hvor alle kommuner pålægges at have en bestemt måde at gøre tingene på. Jeg kan sagtens følge lysten til at styrke børneområdet, men minimumsnormeringer er ikke nødvendigvis den bedste vej frem. Vi skal styrke børneområdet igennem bedre og mere retfærdig kommuneøkonomi. Det nytter ikke, at vi styrer centralistisk og bureaukratisk uden plads til lokale løsninger og initiativer.

Der er jo i høj grad brug for, at medarbejdere og ledere tager ansvar og kan bestemme mere selv – ikke mindre. Og så nytter det jo heller ikke noget, at kommunerne pga. minimumsnormeringerne tvinges til at skære ned på fx ældreområdet eller noget andre vigtige steder. Velfærden skal løftes generelt. Dels ved, at staten sikrer kommunerne en bedre og mere realistisk økonomi til velfærd ved de årlige økonomiforhandlinger, dels ved at sikre en mere retfærdig fordeling og udligning imellem de rigeste kommuner fx nord for København og kommuner med ringere økonomi, som her i Nordjylland. 

Vi skal have trygheden tilbage i vores børneinstitutioner. Vi vil have flere hænder, mere omsorg og mere tid til det enkelte barn. Vores børn skal ikke bare passes, men stimuleres, udfordres, tales og leges med. Ønsker vi det, kræver det et andet politisk flertal i Folketinget end det nuværende. Og det skal vi huske ved det kommende folketingsvalg. Et flertal der vil investere i fremtiden, fællesskabet og velfærden, fremfor at spare sig fattig og bruge pengene på skattelettelser til de rigeste. Lad os få bedre omsorg til vores børn nu!