Godkendelse af etablering af blomsterstriber i Halvrimmen

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk


Godkendelse af etablering af blomsterstriber i Halvrimmen

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 29. september, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af etablering af blomsterstriber i Halvrimmen.

-- annonce ---

Sagsbeskrivelse

Vækst- og Udviklingsforvaltningen har modtaget en henvendelse fra en gruppe frivillige ildsjæle, som egenhændigt gerne vil så blomsterstriber på adresserne Thistedvej 26 og 41 samt Aalborgvej 63 i Halvrimmen. Alle tre grunde er kommunalt ejede og står tomme i dag. Thistedvej 41 og Aalborgvej 63 er grunde som kommunen tidligere har købt og nedrevet i forbindelse med kondemneringspuljen mens Thistedvej 41 blev købt i forbindelse med kommunesammenlægningen til dengang at kunne huse en større flygtningefamilie.

De lokale borgere ønsker at forskønne de tre grunde ved at tilså dem med blomsterstriber. Tanken er, at byens borgere så kan plukke blomster og uddele buketter til de frivillige, som fortjener en påskønnelse i det daglige.

Opgaven løses af de de lokale ildsjæle og er ikke forbundet med omkostninger for kommunen.

Arbejdsgruppen bag er helt indforstået med, at hvis det lykkes kommunen at sælge grundene, så følgerne blomsterne med.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender

atder etableres blomsterstriber på de kommunale grunde, Thistedvej 26 og 41 samt Aalborgvej 63 i Halvrimmen.