Socialdemokratiet vil styrke folkeskolen – men vi holder stadig af vore friskoler

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Af Rasmus Prehn, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet

Rasmus Prehn (A)

Landets folkeskoler har været under pres i alt for mange år. Besparelser, afskedigelser, stress og nye krav har gjort det svært at hamle op med de mange udfordringer, folkeskolen har med fx urolige eller ligefrem voldelige elever, inklusion af børn med specialbehov, højere faglige krav og forventninger og meget andet.

Derfor har vi socialdemokrater meldt ud, at vi vil styrke folkeskolen. Først og fremmest ved at tilføre flere ressourcer og stærkere økonomi. Vi ønsker konkret op mod 600 nye lærere ansat på landsplan.

Det skal ske ved at sørge for, at vore kommuner får en mere realistisk og sammenhængende økonomi, ved at sikre en mere retfærdig udligning mellem de allerrigeste kommuner og så de mindre rige kommuner – der har nemlig været snydt på udlignings-vægten i alt for mange år med Lars Løkke som statsminister.

Derudover har vi socialdemokrater meldt ud, at vi er villige til at diskutere, hvor mange penge landets privatskoler skal have. De to seneste blå regeringer med Lars Løkke i spidsen har i flere omgange tilføjet flere penge til de private skoler uden tilsvarende at tilføre de samme penge til landets folkeskoler.

Den politik, hvor man udhuler økonomien i folkeskolerne for så at tilføre de private skoler flere penge, vil vi socialdemokrater ikke være med til. Derfor har vi forsigtigt lagt op til, at tilskuddene til private skoler skulle tilbage på det niveau skolerne lå på, inden Lars Løkke begyndte at tilføre dem ekstra penge for så at tilføre flere penge til folkeskolerne.  

Denne diskussion har Lars Løkke og Venstre på vanlig manipulerende vis grebet og benyttet til at lave skræmmekampagne. Igen og igen er det blevet påstået, at Socialdemokratiet vil underminere og lukke landets mange gode og velfungerende friskoler.

Intet kan være mere forkert. Vi socialdemokrater holder meget af Danmarks mange friskoler. Vi synes grundlæggende, det er fantastisk, at en kreds af for eksempel forældre kan blive enige om at oprette en skole med netop de principper og den pædagogik, som de tror på – eller måske sørge for at oprette en skole der, hvor børnene ellers har langt til skole.

Landets friskoler gør mange steder et helt fantastisk arbejde, og jeg har kun lovord til overs for disse skoler. Jeg har selv fået ”reddet” min skolegang med et ophold på en efterskole, og jeg har som politiker besøgt rigtigt mange gode og velfungerende friskoler i Nordjylland, bl.a. Poulstrup Friskole ved Vrå og Lyngbjerggårdskolen ved Svenstrup, som begge har gjort et meget stort indtryk på mig. Intet kunne være mig fjernere end at trække tæppet væk under disse skoler.

Venstres manipulerende skræmmekampagne er da heldigvis også blevet afmonteret godt og grundigt. Dels har Dagbladet Politikens faktatjek slået fast, at der intet grundlag er for at påstå, at Socialdemokratiets forslag vil lukke friskoler.

Dels har flere friskole-ledere selv været ude og sige, at forslaget altså ikke betyder lukninger. Da vi senest havde det niveau på tilskud til friskoler i Danmark, som Socialdemokratiet nu har foreslået, var der altså ingen skoler, der lukkede af den årsag.

Vi socialdemokrater har det samlede mål, at alle børn får en bedre og mere positiv skolegang end i dag. Og det uanset om de går i folkeskole eller friskole. Socialdemokratiets mål er, at alle skolebørn får mulighed for at udleve deres fulde potentiale fagligt, socialt og personligt.

Og når vi taler om friskolernes økonomi, skal det altså slås fast, at vi socialdemokrater gerne kigger på en model, hvor friskoler, der løfter en social opgave eller har en væsentlig geografisk betydning, fastholder et højere økonomisk støtteniveau.

Private eliteskoler i storbyerne skal nok klare sig – også med lidt lavere tilskud. Derudover har vi socialdemokrater sagt meget klart og tydeligt, at vi ikke ønsker at støtte de private skoler, der modarbejder fx den danske grundlov og princippet om fx ytrings- og religionsfrihed.

Lad os holde fokus: Alle skoleelever fortjener et løft.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn