Principper i ny midtbyplan for Søgade og Droobs Plads blev præsenteret

Stort fremmøde til borgermøde og byvandring den 25. maj 2023 i Fjerritslev. Principperne i ny Bymidteplan med fokus på Søvej og Droops Plads blev præsenteret Foto: Jammerbugtposten.dk

Principper i ny midtbyplan for Søgade og Droobs Plads blev præsenteret

Principper i ny byplan for Søgade og Droobs Plads blev præsenteret på et borgermøde og byvandring den 25. maj 2023 i Tinghuset i Fjerritslev.

-- annonce ---

Det store møderum i Tinghuset var torsdag aften fyldt helt op, og der måtte findes flere stole frem til de mange mennesker, der havde valgt og bruge en majaften på at høre om det arbejde og forslag til principper, som styregruppen for udarbejdelsen af en ny bymidteplan, for området omkring Droobs Plads og Søgade i Fjerritslev, er noget frem til.

Borgmester Mogens C. Gade bød velkommen til de mange fremmødte. Kathrine Mørk fra planafdelingen i Jammerbugt Kommune fortalte om organiseringen vedr. bymidteplanen, og selve planen og processen med arbejdet blev gennemgået af Julie Kaalby Bjerre fra Arkitektvirksomheden LYTT Architecture as.

Ny bymidteplan i Fjerritslev Foto: Jammerbugt Kommune

Og så var der gåtur rundt i området.

Gåturen var planlagt med 5 stop undervejs. Hvor Julie Kaalby Bjerre uddybede planen og forklarede tankerne bag den nye plan og de principper, der er indarbejdet og skitseret på planen. 

Principperne er at få Søgade til at udvikle sig til en handelsgade i stil med Østergade og Vestergade. Bygningerne skal etableres ud mod vejen, parkering skal flyttes om bagved bygningerne, stier skal koble området bedre sammen med parken og så skal der etableres et hyggeligt torv i området, som helt generelt skal være med til at løfte Fjerritslev til en endnu mere hyggelig og attraktiv handelsby.

Aftenens møde sluttede af tilbage i Tinghuset med spørgsmål, og borgmester Mogens Gade fortalte, at den videre proces er at Kommunalbestyrelsen i juni eller august måned skal godkende bymidteplanen. Herefter vil der blive afholdt et investormøde, hvor private investorer, boligforeninger, entreprenører og andre projektudviklere og investorer inviteres til at være med til udviklingen af området og det videre demokratiske arbejde med udarbejdelse af en konkret lokalplan for hele området.

Kathrine Mørk fortalte ved afslutningen, at Søgade skal graves op i 2024-25 i forhold til renovering af kloak. I den forbindelse vil plan-arbejdet naturligvis genetablere vejen efter den nye plan, og borgmesteren supplerede med, at han håber, at mange investorer vil være med, så der hurtigt kan komme gang i planen. 

Spørgsmålene handlede i høj grad om parkeringsforhold, højde på bygninger, “Telefonhuset”, trafikafvikling af almindelig trafik og NTs busser. 

LÆS OGSÅ: Stor donation giver stor oplevelse for plejehjemsbeboere