Ventilationssvigt i sommervarmen er livsfarlig for dyrene i stalden

”Vi oplever hver sommer, at ventilationen i flere stalde svigter. Det kan desværre have alvorlige konsekvenser for dyrene, som risikerer at dø, hvis fejlen ikke bliver opdaget og udbedret hurtigt," siger Monica Diaz, koncerndirektør for Landbrug og Erhverv i Topdanmark.

De fleste er glade for sol og sommervarme. Men det varme sommervejr kan give store udfordringer for grise og andre dyr i landbruget, hvis ventilationen i stalden svigter. Om sommeren er det derfor særligt vigtigt at være opmærksom på at kontrollere alarmanlæg og ventilationen i stalden, lyder opfordringen fra Topdanmark.

Sommervarmen kan være livsfarlig for dyrene, hvis stalden bliver overophedet. Virker ventilationen ikke, og temperaturen i stalden stiger, skal et alarmanlæg med temperaturmåler give alarm, så problemet hurtigst muligt kan løses.


Topdanmarks landbrugskunder anmelder hvert år ca. 15-20 tilfælde af ventilationssvigt i svinestalde, hvor flere dyr mister livet.

”Vi oplever hver sommer, at ventilationen i flere stalde svigter. Det kan desværre have alvorlige konsekvenser for dyrene, som risikerer at dø, hvis fejlen ikke bliver opdaget og udbedret hurtigt,” siger Monica Diaz, koncerndirektør for Landbrug og Erhverv i Topdanmark.

Der kan være forskellige årsager til, at ventilationen stopper og til at temperaturalarmen ikke giver den nødvendige advarsel. Det kan både være lynnedslag, der får anlæggene til at stoppe, men Topdanmark ser også nogle gange menneskelige eller tekniske fejl på anlæggene, som gør at ventilationen svigter.

Lynnedslag er trussel om sommeren
En hyppig årsag til strømsvigt er lynnedslag, og sommeren er højsæson for tordenvejr – især hvis det er en varm sommer.

”Særligt om sommeren er det vigtigt at sørge for, at gårdens installationer er sikret mod lynnedslag og overspænding. En lynsikring mindsker risikoen for betydeligt. Det er en lille udgift sammenlignet med de mulige skader og risikoen for dyrene” siger Monica Diaz.

Ærgerlige menneskelige fejl
Topdanmark ser desværre flere eksempler på, at et ventilationsanlæg er blevet slukket af medarbejdere selv, eksempelvis når der skal gøres rent i stalden eller, eller når grise skal afleveres til transport.

”Hvis man af den ene eller anden grund bliver nødt til at slukke for ventilationen eller alarmanlægget i stalden, skal man have helt klar procedure for at tænde for anlæggene igen” siger Monica Diaz.

Hold altid telefonlister ajour

-- annonce ---

Landmænd har typisk en række telefonnumre kodet ind i alarmanlægget, så der automatisk bliver sendt besked til relevante kontakter, hvis anlægget går ned.
Topdanmark opfordrer til, at denne telefonliste jævnligt tjekkes og holdes ajour.

Gode råd til at undgå ventilationssvigt

– Tjek dit alarmanlæg. Virker det som det skal, og er de rigtige kontaktoplysninger, som er kodet ind i tilfælde af alarm.

– Vær sikker på, at der er en helt fast procedure for at tænde ventilationen, hvis den skal slukkes i forbindelse med arbejde i stalden.

– Få monteret en lynsikring i eltavlen – en såkaldt transientbeskyttelse.