Unødvendig aftale om arbejdsfordeling for HK Handels medlemmer

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

På handelsområdet er behovet for arbejdsfordeling stort set ikkeeksisterende, og derfor er den nye trepartsaftale unødvendig for HK Handels medlemmer, lyder det fra formand Per Tønnesen. Han undrer sig over, at man i forbindelse med aftalen ikke har fået luget ud i muligheden for at gøre brug af støttet beskæftigelse.

For de knap 50.000 medlemmer af HK Handel kommer mandagens aftale om arbejdsfordeling ikke til at gøre hverken fra eller til.


Medlemmerne, der er beskæftiget i detailhandlen, på lager og kontor, har nemlig kun i ganske få tilfælde efterspurgt muligheden for at dele deres arbejdsopgaver med fyringstruede kolleger, lyder det fra HK Handels formand, Per Tønnesen.

  • Det er positivt for lønmodtagerne i brancher plaget af arbejdsløshed, at de nu kan være mere sikre på, at de også har et job at stå op til i tiden, der kommer. Men for HK Handels medlemmer har det ikke været efterspurgt, siger Per Tønnesen.

Ryd op i den støttede beskæftigelse

Han stiller sig stærkt uforstående over for, at regeringen og arbejdsmarkedets parter ikke har benyttet lejligheden til at afskaffe muligheden for støttet beskæftigelse som løntilskudsjob og virksomhedspraktik ved allerede indgåede aftaler i forbindelse med den nye aftale.

Det har ellers længe været et stærkt ønske fra HK Handels side, fordi erfaringerne fra store dele af detailhandlen viser, at ordningerne misbruges af virksomhederne til at skaffe billig arbejdskraft.

  • Vi ser arbejdsløshedskøen vokse og vokse, mens virksomhederne fortsat har både praktikanter og medarbejdere i løntilskud i deres fold. Mange af vores medlemmer kan berette om, at der på deres arbejdsplads er ansatte i støttet beskæftigelse, som udfører samme opgaver som de fuldtidsansatte. Det forstår jeg ikke, at man vil tillade i den nuværende situation, siger Per Tønnesen.

Kritik af proces

Han beskriver hele forhandlingsforløbet vedrørende arbejdsfordelingsaftalen mellem regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Akademikerne og Dansk Arbejdsgiverforening som uskønt.

Det er især samarbejdet med FH, der rummer plads til forbedring, men det vil HK Handel nu drøfte intent med hovedorganisationen.

Per Tønnesen understreger i den forbindelse, at en forlængelse af den nye aftale set med HK Handels briller kun kan komme på tale gennem direkte forhandlinger med overenskomstens parter og ikke via trepartsforhandlinger.

Forventer permanent hævet dagpengesats

Han hæfter sig dog samtidig ved, at der også er enkelte positive elementer i aftalen.

Det gælder blandt andet dagpengesatsen, som bliver hævet for en begrænset periode.

  • Ret skal være ret: Jeg vil gerne rose regeringen for at hæve dagpengesatsen midlertidigt i forbindelse med aftalen, og jeg ser det samtidig som et udtryk for, at regeringen vil bestræbe sig på at hæve dagpengesatsen permanent, siger Per Tønnesen.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn